Hopp til innhold

Ny forskning: «Alle» bjørner fulle av bly

Forskere har tatt 153 blodprøver av bjørn og kaller funnene oppsiktsvekkende.

Bilde fra forskningen (Boris til venstre) og innhentingen av prøver, både fra blod og melk

Forsker Boris Fuchs til venstre fra innhentingen av prøver, både fra blod og melk av over 100 bjørner.

Foto: Jon Martin Arnemo

Et skandinavisk bjørneprosjekt har fulgt bjørnestammen i Sverige og Norge siden midten av 1980-tallet.

De har sikra blodprøver fra rekordmange bjørner, ifølge en pressemelding fra Høgskolen i Innlandet.

– Det som er spesielt er at vi ikke fant en eneste bjørn med veldig lave verdier. De laveste verdiene vi fant var nesten 40 mikrogram per liter. De bjørnene med høyest nivå målte vi til 220 mikrogram per liter, forteller Boris Fuchs.

Han er stipendiat ved Høgskolen i Innlandet som er blant deltakerne i forskningsprosjektet. Funnene er publisert i en artikkel i tidsskriftet Environmental Pollution.

Forskerne tar blodprøve av en bjørn.

Forskerne tar melkeprøve av en av de undersøkte bjørnene.

Foto: Jon Martin Arnemo

Bly i melka

Forskerne har undersøkt mange bjørner og bjørneunger. I tillegg til de 153 blodprøvene har de også sjekka melka til binnene.

Også bjørneungene hadde skyhøyt nivå av bly i kroppen.

– Når ungene er ett år gamle tar vi første prøve. Allerede da er de på samme nivå når det gjelder bly i blodet som mora har. Her er det en veldig klar korrelasjon, forteller Fuchs.

Bly i naturen forsvinner ikke

Forskerne forteller at det er utslipp fra bly fra tidligere tider som er årsaken. Blyholdig bensin som er blitt transportert i lufta og fordelt ut i miljøet med regnet.

– Etter mange hundre år med bruk av bly er det mye av dette i landskapet. Blant annet i blåbær eller annet som bjørnen spiser, sier Fuchs.

Og bly i naturen forsvinner ikke. Det blir der.

En annen årsak til bly i naturen er blyholdig ammunisjon som brukes i jakt. Når man for eksempel skyter elg blir blyet spredt i sårkanalene til dyret, forteller forskeren.

– Når dyrene er skutt, legges ofte disse delene av dyrene igjen i skogen. Mange åtseletere spiser dette, blant annet bjørn, og da får de i seg bly, forteller forskeren.

Flere saker fra Innlandet