Hopp til innhold

Ber om 14 års forvaring for de hovedtiltalte

Alvdal-saken inneholder ingen formildende omstendigheter, framholdt aktor i sin prosedyre onsdag. Begge de hovedtiltalte må dømmes til 14 års forvaring, mener hun.

Statsadvokat Iris Storås

Statsadvokat Iris Storås mener Alvdal-saken ikke inneholder noen formildende omstendigheter.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Statsadvokat Iris Storås viste til de sakkyndiges konklusjon om at det er en betydelig fare for at både den hovedtiltalte 64-åringen og den hovedtiltalte 46 år gamle kvinnen skal begå nye seksuelle overgrep mot barna.

Hun konkluderte med å nedlegge samme påstand for dem begge: 14 års forvaring med en minstetid på ni år.

– Mer graverende

– Naboekteparet, som begge er skyldige i medvirkning til overgrepene det tidligere samboerparet begikk, må straffes like strengt som om det var de selv som foregrep seg på barna, framholdt aktor.

Hun la derfor ned påstand om åtte års fengsel for faren og sju år og seks måneders fengsel for nabobarnas mor.

– Vår sak er betydelig mer graverende enn hva vi kan finne i rettspraksis. Overgrepene har foregått hyppig og over en lang tidsperiode mot fire barn og de har skjedd på en særdeles krenkende måte, sa statsadvokat Iris Storås i sin straffeutmålingsprosedyre onsdag ettermiddag.

Forskyver skyld

Det tidligere samboerparet ble tirsdag kjent skyldig i egne seksuelle overgrep og for medvirkning til hverandres overgrep. De er også funnet skyldig i besittelse og produksjon av overgrepsbilder og overgrepsfilmer av barn.

Ingen av dem har overfor de rettspsykiatrisk sakkyndige gitt klart uttrykk for at de innser alvoret i handlingene de er kjent skyldige i, eller har erkjent tilstrekkelig ansvar for dem, framkom det i de sakkyndiges uttalelse i forkant av prosedyrene.

De bagatelliserer sine gjerninger og forskyver begge skyld over på eksterne faktorer 64-åringen skylder på sin tidligere samboer, mens samboeren skylder på rus framkom det i uttalelsene til Bjørn Solbakken og Terje Tørrisen.

De er begge erklært pedofile av de sakkyndige.

Unormalt ble normalt

– Vi har hørt barnas forklaringer. De setter ord på at det unormale var blitt normalt. Det er en utnyttelse av disse barna som det er vanskelig å finne noen dekkende beskrivelse på, sa hun.

I skjerpende retning la Storås betydelig vekt på at det var barnas egne omsorgspersoner som sto for overgrepene. Verken barna til den hovedtiltalte kvinnen eller nabobarna hadde derfor noe vern mot overgriperne.

De som var der for å verne barna, kom dem ikke til unnsetning. Det sviket må føles enormt. Tvert imot stilte foreldrene sine barn til disposisjon for overgriperne, sa Storås i den delen av prosedyren som gjaldt naboekteparet.

Påstandene i tingretten:

  • Hovedtiltalt mann: aktor: forvaring i 14 år. Forsvarer: fengsel 7 år.
  • Hovedtiltalt kvinne: aktor: forvaring i 13 år. Forsvarer: fengsel 3 år.
  • Nabokvinne: aktor: 7 års fengsel. Forsvarer: full frifinnelse.
  • Nabomann: aktor: 7 års fengsel. Forsvarer: full frifinnelse.

Flere saker fra Innlandet