Hopp til innhold

Alle de tiltalte er funnet skyldig i overgrepssaken

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Forsvareren til den hovedtiltalte moren, Steffen Brandstad, sier hun er skuffet og delvis oppbragt over kjennelsen. Også nabokvinnen er svært skuffet, sier hennes forsvarer som vil vurdere å anke.

Anniken Mellegaard

Både forsvarer Anniken Mellegaard (bilde) og hennes klient er svært skuffet over juryens kjennelse.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

De ti jurymedlemmene brukte litt over et døgn på å gå igjennom de 92 skyldspørsmålene.

Fire personer var tiltalt i saken der fire barn skal ha blitt seksuelt misbrukt. Moren til to av barna og hennes ekssamboer var tiltalt for seksuelle overgrep mot alle de fire barna. Mens et nabopar var tiltalt for medvirkning. De er foreldre til de to andre barna.

– Nabokvinnen er skuffet

Juryen svarte ja på 22 av 24 skyldspørsmål for både den hovedtiltalte 46 år gamle moren, og for den hovedtiltalte eks-samboeren (64) hennes.

Juryen svarte nei på skyldspørsmålene som går på om datteren til den hovedtiltalte moren var under 10 år da overgrepene skjedde.

De svarte ja på 20 av de 22 skyldspørsmålene for nabokvinnen, og ja på alle de 22 spørsmålene for nabomannen.

Det vil si at begge foreldrene til nabobarna er kjent skyldige på punktene om medvirkning til seksuelle overgrep.

– Hun reagerer svært negativt på kjennelsen. Det er vanskelig å bli dømt for noe hun ikke har gjort. Hun ble funnet skyldig i å ha medvirket til overgrep mot sin egen datter, sjøl om datteren benekter dette. Hun er redd for hva datteren kommer til å tenke om dette, sier nabokvinnens forsvarer, Anniken Mellegaard.

Nabokvinnen og hennes forsvarer forsvant fort ut av rettssalen etter at kjennelsen ble klar og retten hevet.

Mellegaard sier de vil vurdere å anke, men må først få vite hva straffeutmålingen blir før de tar en endelig avgjørelse.

– Mener seg uskyldig dømt

Forsvarerne til de to hovedtiltalte er også skuffet over kjennelsen fra lagretten.

– Min klient er veldig skuffet, og delvis oppbragt. Hun mener hun er uskyldig dømt på noen av forholdene. Spesielt gjelder dette punktene om overgrep mot nabobarna som ikke har rot i virkeligheten, sier forsvarer til den hovedtiltalte kvinnen, Steffen Brandstad.

Forsvareren til den hovedtiltalte mannen (64) mener juryen har lagt for mye vekt på dommeravhørene av barna.

– Vi er ikke overrasket i det hele tatt. Men jeg hadde håpet at juryen hadde vært mer kritisk til dommeravhørene som er gjort. Jeg mener at noen av barneavhørene er veldig dårlig politiarbeid, sier Sverre Næss.

Aktor på sin side var fornøyd med at juryen er enig med påtalemyndighetens vurdering.

– Det er vanskelig å si hva juryen har lagt til grunn, men det virker som de har sett bevisene i en sammenheng. Vi har lagt ned forbehold om, og vil trolig be om forvaring for de to hovedtiltalte, sier Iris Storås.

Hva har de innrømmet:

 • Den hovedtiltalte mannen (64) innrømmet delvis skyld for seksuelle overgrep mot datteren til ekssamboeren. Dette overgrepet har retten videobevis av.
 • Den hovedtiltalte kvinnen (46) erkjente delvis straffskyld på noen punkter. Dette gjelder en episode som ble filmet.
 • Nabokvinnen (46) nektet for å ha vært tilstede under overgrepene. Det er bare kvinnens sønn som sier hun var tilstede.
 • Nabomannen (46) nekter også for å ha vært tilstede under overgrepene. Hans datter sier han var tilstede.

Påstandene i tingretten:

 • Hovedtiltalt mann: aktor: forvaring i 14 år. Forsvarer: fengsel 7 år.
 • Hovedtiltalt kvinne: aktor: forvaring i 13 år. Forsvarer: fengsel 3 år.
 • Nabokvinne: aktor: 7 års fengsel. Forsvarer:fFull frifinnelse.
 • Nabomann: aktor: 7 års fengsel. Forsvarer: full frifinnelse.

Dømt til i tingretten:

 • Hovedtiltalt mann: forvaring i 12 år.
 • Hovedtiltalt kvinne: forvaring i 11 år.
 • Nabokvinne: fengsel i 4 år
 • Nabomann: fengsel i 4 år.