Hopp til innhold

Alvdals-nabo dømt til 14 års forvaring for overgrep mot sønn

Mannen som er omtalt som nabo-faren i Alvdal-saken er nok en gang dømt for grove seksuelle overgrep mot et av sine barn.

Iris Storås, Frode Wisth

DØMT IGJEN: Aktor Iris Storås i samtale med mannens forsvarer Frode Wisth da rettssaken gikk i Sør-Østerdal tingrett. Da ble mannen dømt til 14 års forvaring, nå er han også dømt i lagmannsretten.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Eidsivating lagmannsrett har dømt mannen til 14 års forvaring, med en minstetid på ni år, for gjentatte seksuelle overgrep mot sin sønn da han var under 10 år.

Det er den samme dommen mannen fikk i Sør-Østerdal tingrett. Han får fradrag for de årene han allerede har sonet.

– Tiltalte er domfelt etter tiltalen og han er ilagt en forvaringsstraff. Det er i samsvar med påtalemyndighetens påstand, og det er vi fornøyd med, sier aktor og statsadvokat Iris Storås.

Dømt igjen

Mannen er dømt tre ganger tidligere for overgrep.

I Alvdal-saken ble han dømt for å ha latt et nabopar misbruke to av sine barn i 2011. I 2015 ble han sjøl dømt for overgrep mot en sønn og en datter. Nå er altså han dømt for overgrep mot et tredje barn.

– Dette er en alvorlig sak som har tatt langt tid, og som har vært en stor belastning for mange parter, sier Storås, som har vært aktor i alle sakene.

Nekter

Han har hele tiden nektet straffskyld, og anket dermed dommen fra Sør-Østerdal tingrett. I forrige uke gikk ankesaken i Eidsivating lagmannsrett.

Retten tror ikke på mannens forklaring, og fant ham skyldig i grove seksuelle overgrep mot sin sønn fra han var sju år til han var ni år fra 2002 til 2005.

Dette er i samme periode som overgrepene i Alvdal-saken fant sted. Da ble faren dømt for å ha medvirket til at to naboer også utsatte sønnen for seksuelle overgrep.

Tror på sønnen

Sønnen vet ikke hvor mange ganger overgrepene skjedde, men retten legger til grunn at det er snakk om minst 30 overgrep.

Ifølge dommen fra lagmannsretten har sønnen levd i et voldsregime der faren var mye sint og voldelig mot sønnen. En rekke av overgrepene likestilles med samleie.

Lagmannsretten tror på sønnens forklaring og kaller den meget troverdig. Retten tror ikke på faren som nekter for å ha begått overgrep.

Fare for gjentakelse

Faren ga i retten på ingen måte noe som helst utrykk for at han har forstått eller tatt inn over seg sakens store alvor og de katastrofale følger overgrepene har hatt for barna, skriver lagmannsretten i dommen.

«Tiltalte viste heller ingen tegn på følelser etter å ha hørt barnas sterke forklaringer, forklaringer som de helt tydelig hadde store psykiske problemer med å gi.», står det i dommen.

Retten mener det er fare for at han vil begå flere overgrep hvis han ikke dømmes til forvaring.

Han er også dømt til å betale sønnen en oppreisning på 200 000 kroner.