Hopp til innhold

Overgrepsdømt mor ba om å bli løslatt – tingretten sa nei

Den 57 år gamle kvinnen er dømt for grove overgrep mot egne og andres barn i den såkalte Alvdal-saken.

Oslo tinghus

BA OM Å BLI PRØVELØSLATT: Oslo tingrett har avgjort at den nå 57-år gamle kvinna ikke blir løslatt.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I starten av mai behandla Oslo tingrett begjæringen fra den overgrepsdømte mora i Alvdal-saken. Nå har tingretten bestemt at hun ikke blir prøveløslatt.

Rettens avgjørelse er basert på at det fortsatt er fare for gjentakelse av alvorlige seksuallovbrudd.

Kvinnen sin forsvarer, advokat Ann Turid Bugge, sier at kvinnen vil anke dommen.

Advokat Ann Turid Bugge

FORSVARER: Kvinna sin forsvarer, advokat Ann Turid Bugge, sier hennes klient vil anke dommen.

Foto: Christin Olsen / NRK

– Sakens juridiske side synes fraværende og en argumentasjon basert på synsing uten juridisk belegg, sier hun.

Den nå 57 år gamle kvinnen begjærte seg prøveløslatt høsten 2020.

Hun soner i dag i Bredtveit fengsel i Oslo.

Dømt til forvaring for flere overgrep

Kvinnen ble i 2011 dømt til en tidsbestemt straff på 15 år for langvarige seksuelle overgrep mot sine to yngste barn og to nabobarn i Alvdal i Nord-Østerdal.

I 2014 ble hun dømt for seksuelle overgrep mot sin eldste datter i Gjerdrum.

Høyesterett kom til at hun skulle dømmes til forvaring med en tidsramme på 13 år og fem måneder som en fellesstraff for de to sakene.

Minstetiden ble satt til fem år og fem måneder.

Kvinnen nektet straffskyld i begge sakene.

Les også Alvdal-moren dømt til forvaring

Aktor Svein Holden og den tiltalte Alvdal-kvinnens datter

Omfattende sak

Den såkalte Alvdal-saken rystet Norge da den ble rullet opp.

Kvinnen ble pekt ut som en hovedperson.

Fire barn ble seksuelt misbrukt av flere voksne i Alvdal fra høsten 2003 til sommeren 2007.

Mora og den tidligere stefaren til to av barna ble dømt for de groveste overgrepene.

I alt fem personer ble dømt i den store overgrepssaken i Alvdal.

Den siste dommen falt i 2017.

Et annet foreldrepar og en nabo ble dømt for medvirkning.

De ble senere dømt for overgrep mot tre av sine egne barn.

Les også Alvdals-nabo dømt til 14 års forvaring for overgrep mot sønn

Iris Storås, Frode Wisth