Hopp til innhold

Aktor: – De tiltalte kan ikke snakke seg bort fra overgrepene

Aktor Iris Storås mener de tiltalte i overgrepssaken i Alvdal ikke kan snakke seg bort fra overgrepene. – De filmet bevisene selv, sa aktor i sin prosedyre i Eidsivating lagmannsrett i dag.

Statsadvokat og aktor, Iris Storås.

Aktor Iris Storås tegnet i sin prosedyre et sterkt bilde av hva hun mener skjedde gjennom flere år i huset i Alvdal. Fire barn skal ha blitt utsatt for grove seksuelle overgrep.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

– I denne saken er det mange bevis, mange vitner og mange som har forklart seg. Enkelte ting får vi ikke svar på, men det finnes bilder og filmer av det som skjedde. Dette er sterke bevis som gjør et sterkt inntrykk, sa aktor Iris Storås.

Aktor fortalte i sin prosedyre en sterk historie om det hun mener skjedde i huset i Alvdal gjennom fire år, fra 2003 til 2007. Fire barn skal ha vært utsatt for svært grove seksuelle overgrep.

– Bildene taler for seg

To personer er tiltalt for seksuelle overgrep, mens et naboektepar er tiltalt for medvirkning. Ifølge tiltalten skal de ha vært vitne til at sine egne barn ble seksuelt misbrukt uten å gripe inn.

De fire anket dommen, og ankesaken har pågått i Eidsivating lagmannsrett de siste ukene. I dag startet prosedyrene.

De to hovedtiltalte innrømmer svært lite, mens naboekteparet nekter for alt.

– Det står i sterk kontrast til det barna har forklart. Bildene taler for seg. De tiltalte kan ikke snakke seg fra dette. De har selv filmet bevisene. Uten bildene og videoene hadde vi skjønt hva barna var utsatt for? Etter min vurdering er det slik at barna forteller eksempler på det som vi ser på bildene og filmene, sa aktor.

Opp til juryen

Politiet beslagla en mengde bilder og filmer som viser overgrep på de fire barna. Aktor brukte deler av sin prosedyre til å prate om troverdighet. Er det de tiltalte som snakker sant, eller barna? Aktor mener at barna snakker sant.

– Jeg er overbevist om at dette er rett. Jeg tror at begge de to hovedtiltalte forgrep seg, og at de visste om at den andre forgrep seg på barna.

Dette støtter bilder og filmer av overgrep, fortsatte aktor.

– Barna forteller om så mye mer enn det. Det er opp til juryen å avgjøre om det er slik som de tiltalte sier, eller om det er slik som barna forteller og filmer og bilder viser.

Aktor sådde også tvil om naboekteparets forklaring om at de ikke har noe med saken å gjøre.

Aktor la vekt på flere ting som skjerpende i sin prosedyre:

  • Overgrepene har skjedd mange ganger. Dette beviser overgrepsfilmer der barna ser ut til å være i en vant situasjon.
  • Overgrepene skjedde med omsorgspersoner til stede.
  • Overgrep ble filmet og fotografert.
  • Flere var til stede under overgrepene.

Vil trolig be om forvaring igjen

Storås sier til NRK at hun føler saken til aktoratet har styrket seg i løpet av forhandlingene i lagmannsretten.

– Vi har hatt en del vitneforklaringer i denne runden som jeg mener styrker spesielt to av barnas forklaringer ytterligere. Jeg mener at det styrker deres forklaring og det er av betydning, sier aktor Iris Storås.

Det er juryen i lagmannsretten som skal avgjøre om de tiltalte er skyldige etter tiltalen eller ikke. Hvis de finner de tiltalte skyldige vil aktor igjen be om forvaring for de to hovedtiltalte.

Iris Storås og Steffen Brandstad

Iris Storås og forsvarer Steffen Brandstad.

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

– Det er tatt forbehold om å nedlegge samme påstand som i tingretten. Det vil si krav om forvaring for to av de tiltalte.

– Finnes ikke bevis

Aktor mener at juryen må svare ja på alle spørsmål om skyld for de fire tiltalte. Forsvarer til den hovedtiltalte mannen er ikke enig.

– Slik jeg ser det er det to sett med avhør, og to sett med barn. Da det gjelder eks-samboerens barn innrømmer han overgrep. Men når det gjelder nabobarna finnes det ingen bevis for at det har skjedd overgrep i den tiden han var der, sier Sverre Næss.

Forsvareren til den hovedtiltalte kvinnen mener at aktor vurderer bevisene feil på en rekke av skyldspørsmålene.

– Hun gir film- og bilde-bevisene mye mer større verdi enn det de fortjener. I den forstand at hun forsøker å overføre bevisverdiene fra de forholdene det gjelder til andre forhold som ikke er bevist. Og sånn kan man ikke gjøre det, sier forsvarer Steffen Brandstad.

Flere saker fra Innlandet