Informasjon fra NRK

NRKs rapporter for 2020

Her finner du NRKs årsrapport og årsregnskap, NRKs allmennkringkasterregnskap og NRKs klima- og miljørapport for 2020.

Gjennom årsrapporten, årsregnskapet og allmennkringkasterregnskapet samt klima- og miljørapporten gis et bredt innblikk i NRKs virksomhet i 2020.

Les rapportene som gir et bredt innblikk i NRKs virksomhet gjennom det spesielle året 2020.

Foto: NRK

«Et utrolig år.» - slik oppsummerer kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen året 2020 i NRKs årsrapport og årsregnskap:

«I NRK har vi i mange år jobbet systematisk med å bli en organisasjon som skal håndtere uforutsigbarhet og være gode på raske endringer og omstilling. De plutselige og gjennomgripende konsekvensene av pandemien og nedstengingen av landet ble en voldsom stresstest av disse egenskapene. For NRK og for alle andre.»

Eriksen peker videre på at NRKs oppdrag og rolle som samlende fellesarena blir ekstra viktig i krisetid. Aldri har NRK målt et bedre omdømme hos publikum enn i 2020.

«Publikums bruk av NRKs innhold og tilliten de har vist oss i pandemiåret 2020, tyder på at vi i stor grad har klart å oppfylle forventningene som folk i Norge har hatt til oss i denne spesielle tiden.», skriver kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Gjennom årsrapporten og årsregnskapet, allmennkringkasterregnskapet samt NRKs klima- og miljørapport gis et bredt innblikk i virksomheten og dokumentasjon på hvordan NRK har svart på oppdraget som allmennkringkaster i året som gikk.

NRKs årsrapport og årsregnskap

NRKs årsrapport, inkludert NRKs økonomiske oversikt og regnskap for foregående år, leveres til NRKs generalforsamling som er Kulturdepartementet ved kulturministeren.

Rapporten inneholder NRKs oppsummering av innholdsproduksjonen i året som gikk, resultat og nøkkeltall for de fire siste årene, styrets årsberetning og årsregnskapet for det foregående året.

Les: NRKs årsrapport og årsregnskap 2020 (PDF)

Allmennkringkasterregnskapet

Hver vår leverer NRK en rapport til Medietilsynet om hvordan oppdraget som allmennkringkaster har vært utført i det foregående året - Allmennkringkasterregnskapet.

Medietilsynet er tilsynsorgan for NRK etter kringkastingsloven. De kontrollerer derfor om NRK innfrir sitt samfunnsoppdrag slik det er definert gjennom NRK-plakaten, NRKs vedteker og utfyllende bestemmelser.

Her kan du lese dokumentene som utgjør allmennkringkasterregnskapet for 2020:

NRKs klima- og miljørapport

NRKs klima- og miljørapport viser hvordan NRK jobber med å redusere sitt klima- og miljøfotavtrykk samt fremme grønn produksjon.

En del av rapporten er NRKs klimaregnskap for 2020.

Les: NRKs klima- og miljørapport 2020 (PDF)

Samleside: Alle NRK-rapporter helt tilbake til landsplan for kringkasting i Norge (1930) og fram til i dag er å finne via lenker du finner på samlesiden nrk.no/aarsrapport/.