NRK Meny
Normal

Ikke muslimsk andakt i NRK

- Andaktene på NRK P1 og NRK P1+ skal fortsatt være tuftet på kristen tro, skriver NRKs programsjef Ida Kvissel i kjølvannet av siste dagers oppmerksomhet rundt radioandaktene.

Alle trenger vi et holdepunkt. Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene i Trondheim, setter pris på et daglig ritual som han har til felles med mange av oss. «Kim du nå va?» fremføres av Vamp sammen med Kringkastingsorkestret.

Direktør for Olavsfestdagene i Trondheim, Petter Myhr, holdt radioandaktene i NRK P1 og NRK P1+ i uke 9. En andaktsholder uten formell teologisk bakgrunn, som ikke fant det naturlig å lese Fadervår og lyse velsignelsen slik det normalt gjøres.

Den siste uken har det vært en del oppslag i aviser/nett/sosiale medier hvor det kan se ut som NRK har planer om åpne opp for muslimsk andakt. Det er ikke tilfelle. Andakten på NRK P1 og NRK P1+ skal fortsatt være tuftet på kristen tro.

Andaktsholderne i NRK er i hovedsak prester, men også andre profilerte kristne har holdt andakt. Denne variasjonen mener vi representerer en berikelse for andakten.

Ida Kvissel

Programsjef Ida Kvissel i NRK skriver at bønn og velsignelse fortsatt vil være det vanlige i radioandakten, men at også denne programposten skal utvikles i tråd med publikums ulike behov.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Speile mangfoldet i kristen tro

Vi ønsker å gi plass til mangfoldet innen kristen tro i andakten. For andaktsholdere uten formell teologisk bakgrunn, kan det føles unaturlig å lese Fadervår og lyse velsignelsen – slik tilfellet var forrige uke.

For NRK er det vanskelig å pålegge andaktsholdere å lyse velsignelse, all den tid en andakt ikke har faste krav til liturgiske elementer.

Reaksjonene blant lytterne er delte på andakten. Noen ønsker at den alltid skal inneholde bønn og velsignelse, andre ønsker større variasjon og atter andre ber oss slutte med kristen andakt.

For oss er reaksjonene en bekreftelse på at innholdet engasjerer og at fåtallet er likegyldige til andakten. Denne uka er andakten tilbake i sin velkjente form, altså med både bønn og velsignelse.

Også i tida framover vil dette være det vanligste, men vi tar på alvor at vår oppgave er å utvikle andakten i tråd med publikums ulike behov.

En del av NRKs oppdrag

Andakten og gudstjenestene er programposter som har forkynnende innhold. Dette er en del av samfunnsoppdraget slik det er beskrevet i NRK sine vedtekter.

Der heter det at NRK skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet. Gjennom andakten og Gudstjenestene gjenspeiler vi Norges religiøse arv.

I andre programposter speiler vi mangfoldet av ulike religioner og livssyn. Begge deler er forankret i NRKs oppdrag og begge deler må utvikles i tråd med publikums ønsker og forventninger.

Ida Kvissel
Programsjef fakta og fordypning
Mediehuset NRK Trøndelag