Hopp til innhold
Info fra NRK

11 vil ha TV-aksjonen i 2022

11 organisasjoner søker om å få TV-aksjonen i NRK i 2022.

Søkere TV-aksjonen i NRK 2022

Elleve organisasjonene har søkt om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK i 2022. Det er store penger det er snakk om. I fjor ble 239 millioner kroner samlet inn.

Foto: Collage

Redd Barna, SOS Barnebyer, Leger uten grenser og Flyktninghjelpen er blant de store organisasjonene som søker om å få TV-aksjonen i NRK på nytt.

Alle de elleve 2022-søkerne har også søkt tidligere, åtte av organisasjonene har hatt TV-aksjonen i NRK en eller flere ganger før, mens tre ikke har hatt den tidligere.

Flest utenlandsprosjekter

Tre av søkerne, Barnekreftforeningen, Fontenehus og Norske Kvinners Sanitetsforening, sier de vil sette i gang prosjekter i Norge om de blir tildelt aksjonen.

Kreftforeningen sier de i all hovedsak vil bruke pengene i Norge, men også sette av noe til internasjonalt kjøp av medisiner.

De øvrige søkerne vil bruke pengene på prosjekter i land både i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Søkere TV-aksjonen i NRK 2022

ORGANISASJON

AKSJONSNAVN

FORMÅL

HVOR

TIDL. AKSJON

Barnekreft-foreningen

Et sted å finne håp, mot, styrke og glede.

Etablere fire familiesentre nær sykehus som behandler barn med kreft.

Norge

Nei

Caritas

Sulten på livet.

Utrydde sult for over 500 000 mennesker.

Sør-Sudan, Uganda, DR Kongo, Den sentralafrikanske republikk, SAHEL (Mali, Niger, Nigeria), Venezuela, Colombia

Nei

Flyktning-hjelpen

Ungdom på flukt: En ressurs for verden.

Gi mer enn 310 000 unge på flukt utdanning, arbeid og deltakelse i samfunnet.

Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Sudan og Sør-Sudan

1974, 1979, 1988, 1998 og 2010

Fontenehus

Samfunnsløft for psykisk helse.

Etablere et landsdekkende tilbud for mennesker med psykiske problemer som dermed kan få økt livskvalitet og bli mer aktive i samfunnet.

Norge

Nei

Kreftforeningen

Håpet ligger i genene våre.

Gi alle norske kreftpasienter med spredning en gentest som kan gi skreddersydd behandling og håp for fremtiden.

Norge + 5% til internasjonalt arbeid med å skaffe medisiner

1997

Leger uten grenser

Grenseløse sykdommer – glemte pasienter: Sammen redder vi liv som ellers ville gått tapt.

Hjelp til de som trenger det mest og samtidig gi en stemme til pasienter i glemte kriser.

DR Kongo, Den sentralafrikanske republikk, Bangladesh og Sierra Leone

2006

Norske Kvinners
Sanitetsforening

For våre mødre og døtre.

Skape aktiviteter og bygge strukturer for at kvinner ikke skal føle utrygghet rundt egen kropp og helse.

Norge

1975

Redd Barna

En framtid for krigens barn.

Skape en tryggere barndom og bedre framtidsmuligheter for barn og voksne som har opplevd krig og konflikt.

Sør-Sudan, Kongo, Norge samt barn på flukt fra Syria og Myanmar

1978, 1990, 2003

SOS Barnebyer

Bare én barndom. Omsorg og mental helse for barn og familier i krise.

Å styrke mental helse og omsorgskapasitet hos foreldre i krise slik at barn ikke mister sin foreldreomsorg.

Bolivia, Peru, Mosambik, Nigeria og Zimbabwe

2000

Strømme-stiftelsen

Gi barna en ny sjanse. Skole og livsmestring for barn og ungdom som aldri fikk begynne på skolen.

Gjennom programmet «Sjef i eget liv» gi jenter og gutter en ny sjanse til å bli sjef i eget liv og klatre ut av fattigdom.

Nepal, Tanzania, Uganda, Niger og Mali

Nei

Utviklings-fondet

I frontlinjen mot klimaendringene.

Hjelpe småbønder og lokalsamfunn til å takle klimaendringer og kriser samt gi de større økonomisk frihet.

Malawi, Mosambik, Etiopia, Somalia, Nepal og Guatemala

1996 (sammen med flere andre)

Les de enkelte søknadene om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK i 2022 i faktaboksen.

Glad for stabilt antall søkere

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er godt fornøyd med søknadsbunken for TV-aksjonen i NRK for 2022.

- Jeg er veldig glad for at antallet søknader er stabilt selv om pandemien har skapt store utfordringer for frivilligheten og de mange organisasjonene som gjør så viktig arbeid, sier Eriksen og fortsetter.

– Jeg ser fram til å få innstillingen fra Innsamlingsrådet i juni, og jeg gleder meg til årets TV-aksjon med Plan International Norge 24. oktober, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Det er et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, som innstiller på hvem som skal tildeles TV-aksjonen det enkelte år.

Leder i rådet, Håkon Mathiesen, er fornøyd med god spredning blant 2022-søknadene på både formål og geografi.

- Jeg gleder meg til å lese gjennom alle søknadene og er helt sikker på at vi også i år skal finne et verdig formål, sier Mathiesen.

Meget omfattende

Rådssekretær Erik Skarrud sier det er naturlig at det er flere av de større organisasjonene som går igjen på listen over søkere.

- TV-aksjonen i NRK har blitt meget omfattende og stor. Derfor skal det et stort apparat til for å håndtere en så stor innsamlingsaksjon. Derfor må det være en viss størrelse på organisasjonen for å kunne håndtere det hele, sier Skarrud.

Det er Innsamlingsrådet i NRK som vurderer søknadene og kommer med sin innstilling om hvem de mener bør få den tildelt. Siste ord har kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Store beløp venter de som får TV-aksjonen i NRK. De siste årene har det hvert år blitt samlet inn mer enn 200 millioner kroner. I 2020 som var den første heldigitale TV-aksjonen ble det samlet inn nærmere 240 kroner.

Nasjonalt løft

TV-aksjonen i NRKs regi regnes da gjerne også som verdens største dugnad og har utviklet seg til et stort nasjonalt løft for en god sak. NRK mobiliserer hele sitt apparat og setter fullt fokus på TV-aksjonen den siste oktobersøndagen hvert år.