Informasjon fra NRK

- Bidrar positivt til mediemangfoldet

- NRK bidrar positivt til mediemangfoldet og utgjør ingen vesentlig konkurransebegrensning for andre, er hovedkonklusjonen i Medietilsynets rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet.

Valgkveld fra Stormen

Samarbeid: På valgkvelden i fjor inviterte NRK Nordland og Avisa Nordland til direktesending fra Stormen bibliotek i Bodø.

Foto: Tom Melby

– Medietilsynet har analysert NRKs virksomhet, særlig digitalt, både ut fra et innholds- og bruksperspektiv og i konkurransemessig sammenheng, nasjonalt og regionalt. Vår rapport konkluderer med at NRK påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Medietilsynet konkluderer også med at NRKs tilstedeværelse på nett ser ikke ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger i markedene som er analysert.

Det var i oktober i fjor Medietilsynet fikk i oppdrag av Kulturdepartementet å undersøke hvordan NRK påvirker mediemangfoldet i Norge. Tirsdag 10. april holdt Medietilsynet en pressekonferanse i forbindelse med overlevering av rapporten til kulturminister Trine Skei Grande.

NRK har på forespørsel bidratt med dokumentasjon knyttet til sin virksomhet. Under finner du alle rapporter og dokumenter NRK har sendt Medietilsynet.

Les: Medietilsynets rapport og underlagsrapporter og analyser bestilt av Medietilsynet.

Oppdraget Medietilsynet fikk var tredelt:

 1. Hvordan NRKs tilbud, sammenlignet med tilbudet til andre aktører, bidrar til innholds– og bruksmangfold.
 2. I hvilken utstrekning NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfoldet.
 3. Hvordan NRKs innhold, særlig digitalt, påvirker tilbudet til aktører som lever av egne inntekter, og om tilbudet til publikum derigjennom svekkes.

Les: Medietilsynets oppdragsbrev

Les: Brev fra Medietilsynet til NRK

NRKs underlagsrapporter

NRK har på forespørsel fra Medietilsynet bidratt med dokumentasjon knyttet til vår virksomhet. Til sammen har vi laget ni ulike dokumenter som blant annet handler om NRKs brede oppdrag og innhold til publikum, organisering, strategi og samarbeid med andre aktører i bransjen. Du finner alle rapportene i listen under.

 • 1) NRKs innholdstilbud på de ulike plattformene: NRK har redegjort for NRKs mål om å være en publisist og innholdsprodusent i verdensklasse, og beskrevet alle kanaler og tjenester NRK tilbyr publikum i dag. Les rapport om NRKs innholdstilbud.
 • 2) Former for samarbeid med andre aktører: NRK redegjør for type samarbeid som er etablert med andre aktører og hva samarbeidet består i. Samarbeidet kan ta flere former, både som enkeltstående aktiviteter og som løpende samarbeid og deling av kompetanse over tid. Les rapport om NRKs samarbeid om mediemangfold
 • 3) NRKs strategi for publisering i sosiale medier: NRKs innhold skal alltid oppleves best på egne plattformer (TV, radio og nett). Sosiale medier er ikke en fjerde publiseringskanal for NRK, men et verktøy vi tar i bruk for å nå ut til publikumssegmenter som vi ellers ikke når godt nok ut til med innhold som er laget til TV, radio og nett. Les NRKs rapport om strategi for sosiale medier
 • 4) NRKs lenkepraksis: I forbindelse med Medietilsynet vurdering har NRK sett på alle artikler på nrk.no fra 2015 til 2017. NRK lenker til et norsk nyhetsnettsted rundt 500 ganger i løpet av en måned (20152017). 1 av 10 artikler på nrk.no har en lenke til et norsk nyhetsnettsted. Les rapport om NRKs lenkepraksis
 • 5) Antall faste journalistiske årsverk: NRK har 1765 faste journalistiske årsverk i desember 2017. Disse jobber i avdelinger for kultur, underholdning, vitenskap, nyheter, distrikt, sport, livssyn, NRK Super, NRK P3 og NRK Sapmi. Les NRKs rapport om antall faste journalistiske årsverk
 • 6) Kostnadsfordeling for virksomheten: NRK er en virksomhet der enhetene produserer medieuavhengig innhold, som så blir publisert, gjenutsendt og versjonert der innholdet har størst verdi for publikum. NRK legger om tidligere modell for kostnadsfordeling per plattform til å skille mellom tre hovedkategorier kostnader; innhold, publisering og støtte/konsern. Les NRKs rapport om kostnadsfordeling for virksomheten
 • 7) Utviklingen av sponsing av NRKs programmer: Medietilsynet har bedt om opplysninger om utviklingen i NRKs bruk av sponsing i sine programmer. Andelen kommersielle inntekter ligger rundt 2 prosent av de totale inntektene for NRK As i perioden 20132017. Av dette utgjør inntektene fra sponsorer rundt 0,5 prosent av NRK As samlede inntekter. Les rapport om sponsing av NRKs programmer
 • 9) Bruk av flere medier: NRKs analyseavdeling har sett på kryssdekning for NRK på nett/mobil med noen av de største, norske nyhetsmediene. Tallene viser at 80 prosent av de som bruker NRKs tilbud på nett og mobil (uten yr.no), også bruker i det minste VG, Aftenposten, Dagbladet og/eller TV2 på nett daglig. Lokalaviser på nett er ikke med i analysen. Og bare 6 prosent i befolkningen har vært innom NRK på nett og ingen av de fire nyhetsnettstedene VG, Aftenposten, TV2 og Dagbladet på en gjennomsnittsdag. Det viser at de fleste bruker flere nyhetsmedier i løpet av en dag, og at NRK har kun en liten andel «eksklusiv» dekning på nett. Les NRKs rapport kryssbruk flere medier

Uavhengig konkurranseanalyse

NRK har også bestilt en uavhengig konkurranseanalyse.

NRK har ønsket å bidra til en mest mulig fakta og kunnskapsbasert vurdering av NRKs bidrag til mediemangfoldet. NRK har derfor gitt Oslo Economics i oppdrag å vurdere hvordan NRKs innhold påvirker det samlede tilbudet til publikum. Deres analyser er konsentrert rundt brukerdata og hvordan folk faktisk bruker de ulike sidene for nyheter og aktualitetsinnhold på nett.

Oppsummert skriver Oslo Economics at det er utfordrende å se noen betydelige negative effekter for publikum av NRKs nyhets- og aktualitetsinnhold – bortsett fra en hypotetisk risiko for fortrengning av kommersiell aktivitet. På den annen side er de positive effektene for publikum åpenbare. Det synes derfor rimelig å konkludere med at NRKs nyhets- og aktualitetsinnhold på internett ikke påvirker det samlede tilbudet til publikum negativt.

Les Oslo Economics rapport om hvordan NRKs innhold påvirker det samlede tilbudet til publikum.