Vil bruke Grunnloven mot flyplassutbygging

LILAND (NRK): Frp-politiker vil ta i bruk miljøparagrafen i Grunnloven for å stanse byggingen av en ny rullebane ved Bergen lufthavn.

Flesland

SKAPER STRID: Bergen lufthavn Flesland fikk ny terminal i fjor. Planen om en rullebane nummer to er omstridt.

Foto: Varde Media / Avinor

Bak utspillet står den juristutdannede lokalpolitikeren Hallstein Aadland (Frp). Han er selv fra en gård i Ytrebygda bydel, der Bergen lufthavn Flesland er plassert.

– En ny rullebane vil ødelegge nærmiljøet og øke klimagassutslippene, sier Aadland til NRK.

Han har selv store utbyggingsinteresser i området, og har i ti år jobbet for å få bygge 280 boliger. Dette stoppet Fylkesmannen i Hordaland i 2016 på grunn av flystøyen fra dagens lufthavn.

Utvidelse av støysonen

Nå har byrådet i Bergen i sitt forslag til ny arealplan for perioden frem til 2030 utvidet støysonen rundt lufthavnen. Det kan åpne for at Avinor får bygge en ny rullebane.

– Da må Liland skule, som ligger i nærheten av flyplassen, flyttes. Flyene vil nemlig gå opp og ned rett over skoletaket, sier Aadland.

– Området vil bli totalt ødelagt som bo- og turmiljø på grunn av støy.

Hallstein Aadland

RULLEBANEMOTSTANDER: – Liland skole (bak) må flyttes hvis det bygges ekstra rullebane på Bergen lufthavn Flesland, sier Hallstein Aadland som bor og har boligprosjektplaner i nærheten.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

600 kommentarer

Til sammen har byrådet fått inn over 600 innspill til sitt arealplanforslag. Aadland er imidlertid den eneste som viser til den såkalte miljøparagrafen som kom inn i Grunnloven i 2014.

– Den grunnlovsparagrafen gir innbyggerne her i Ytrebygda rett til å gå til sak for å prøve om en slik utbygging er rett i forhold til dem som bor her i dag, og dem som skal bo her i fremtiden.

Han mener Fylkesmannen har plikt til å komme med en innsigelse hvis kommunen vedtar en ny rullebane.

Ny rullebane Bergen lufthavn Flesland

BYGGEPLAN: Den eksisterende rullebanen ved Bergen lufthavn Flesland til høyre. Den nye planlagte til venstre.

Foto: Grafikk / Multiconsult

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) ønsker foreløpig ikke å svare på Hallstein Aadlands innspill mot en ny rullebane.

– Vi er i ferd med å grave oss ned i den tykke bunken med innspill. Jeg ønsker ikke å forhåndsbehandle hver enkelt uttalelse nå.

Mener han har støtte

Selv slår Aadland fast at to tunge fagmiljøer støtter ham i motstanden.

– Lokalt har Norconsult sagt at Bergens klimautslipp vil øke med ti prosent dersom det bygges en ny rullebane. De anbefaler derfor at den ikke bygges.

– Dessuten slo Transportøkonomisk institutt i 2015 fast at Bergen vil enten aldri ha bruk for en ny rullebane, eller eventuelt først etter 2070.

Anna Elisa Tryti

ØNSKER IKKE Å KOMMENTERE: Anna Elisa Tryti (Ap) er byutviklingsbyråd i Bergen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Trenger økonomisk hjelp

Miljøparagrafen i Grunnloven ble prøvd for retten for første gang i høst. Flere organisasjoner saksøkte staten for å åpne for olje- og gassleting i nye sårbare områder. Saken endte med at de tapte i Oslo tingrett.

– Men tingretten sa samtidig at paragraf 112 kan prøves rettslig i saker om utbygginger som har direkte konsekvenser for bo- og naturmiljø, sier Aadland.

Han kan imidlertid ikke gå til sak alene.

– Her trengs det noen som kan betale for hva det vil koste.

Nye BErgen lufthavn Flesland åpnet, innkjørsel

NY TERMINAL: Bergen lufthavn Flesland er modernisert og utbygget de siste årene. Den nye terminalen sto ferdig i fjor.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK