NRK Meny
Normal

Får nei til milliardutbygging grunnet flystøy

Bergen kommune har misforstått sin egen kommuneplan, ifølge fylkesmannen. Nå kan planer om over tusen nye boliger nær Flesland gå i vasken. – Store ressurser står på spill.

Hallgeir Aadland (frp)

STORE PLANER: Hallstein Aadland (Frp) og de andre grunneierne har planer om å bygge 280 boliger på Ådlandsstraumen ikke langt fra Flesland flyplass.

Foto: Annbjørg Dalland / NRK

Helt siden 2008 har Frp-politikeren Hallstein Aadland jobbet for å få godkjent utbyggingsplanene sine på Langaneset sør for Flesland.

Støy fra flyene som skal til og fra flyplassen har vært den største utfordringen. Aadland har sammen med de andre grunneierne hyret inn eksperter for å utføre detaljerte støymålinger.

Det er store ressurser som står på spill. Og denne saken er et salig rot, for å si det mildt.

Terje Ledahl, konsulent for utbyggerne

Kommunens byggesaksetat har vært positive til planene, men det har vært flere skjær i sjøen. I fjor gikk Aadland imot sitt eget parti og sa nei til å bygge ny rullebane på flyplassen, noe som ville øke støyen og minske sjansene for å få bygge ut.

En eventuell ny rullebane er uansett ikke noe kommunen har lagt avgjørende vekt på i behandlingen av reguleringsplanen, og så sent som 15. februar i år sa kommunens byggesaksetat ja til storprosjektet – en massiv utbygging på rundt 280 boliger.

– Vi har levert saken fra oss med anbefaling om at det kan la seg realisere, sier Petter Wiberg, byggesakssjef i Bergen kommune.

Svein Kornerud

FYLKESMANNEN: Fagdirektør Svein Kornerud.

Foto: NRK

Fylkesmannen: – Kan ikke akseptere det

Men denne uken dumpet et brev fra Fylkesmannen i Hordaland ned i kommunens postkasse. De sier nei til bygging av en enebolig innenfor samme støysone som Aadlands prosjekt – og sier samtidig at støyreglene skal tolkes som i denne saken også for andre utbyggingsplaner i samme støysone.

– Vi har prøvd å påvise dette lenge, og vi har vært liberale så langt, men vi kan ikke lenger akseptere at Bergen kommune sier ja til utbyggingsplaner som bryter med nasjonale retningslinjer, sier Svein Kornerud, fagdirektør hos Fylkesmannen i Hordaland.

Striden står om ulike tolkninger av støyregelverket. Bergen kommune har et støykart der utbygging er tillatt innenfor «gul» sone, der støyen er målt til inntil 52 desibel. Men i følgeteksten til kartet står det at det kan gjøres unntak.

– Innenfor den gule sonen kan man på visse vilkår si ja til utbygging i områder med opptil 55 desibel, sier byggesakssjef Wiberg i kommunen.

Petter Wiberg

BYGGESAKSSJEF: Petter Wiberg.

Foto: Marie Furhovden / NRK

– Følger ikke sin egen kommuneplan

Men det er der fylkesmannen mener kommunen tar feil. Fordi de ikke tar hensyn til at flystøy er mer sjenerende enn bilstøy, og fordi de har lagt målinger foretatt på utearealene til grunn.

– De har en særregel på at det kan være opptil 55 desibel på utearealer. Men flystøy er mer belastende, og det er ikke lett å dempe støy som kommer ovenfra. Kommunen har foreslått å bygge tak, men da opprettholder vi ikke akseptable utearealer. Jeg er redd for at de har lest reglene som at de kan operere med 55 desibel, men da følger de ikke sin egen kommuneplan, sier Kornerud.

Problemet er at fylkesmannen nekter å innse at de tar feil. De driver et spill.

Hallstein Aadland

Fylkesmannen slår i sitt brev til kommunen fast at vedtaket om den konkrete eneboligen er ugyldig, og at kommunen har «en uriktig forståelse av sin kommuneplan».

Så legger de til at saken «gir grunn for å vurdere gyldigheten av alle vedtak», og understreker at de vil behandle flystøy-saker på samme måte fremover.

Hallgeir Aadland

UTFØRT STØYMÅLINGER: Aadland har sammen med de andre grunneierne hyret inn eksperter for å utføre detaljerte støymålinger.

Foto: Annbjørg Dalland / NRK

– Vil berøre en god del prosjekter

Byggesakssjef Petter Wiberg sier Bergen kommune så langt ikke har hatt en detaljert gjennomgang av fylkesmannens brev.

– Men hvis man nå hever terskelen, vil det berøre en god del prosjekter som ligger innenfor den gule støysonen, sier Wiberg.

Dermed spøker det for Hallstein Aadlands prosjekt på Langaneset. I reguleringsplanforslaget for de 280 boligene har de tatt for gitt at utbyggingen ble godkjent selv om flystøyen kom opp mot 55 desibel, men det sier fylkesmannen altså nei til.

– Ja, her har vi innsigelse blant annet på grunn av flystøy, og vi korrigerer den flystøygrensen som det er operert med i plandokumentene, sier Kornerud, som påpeker at fylkesmannen også mener prosjektet vil bli bilbasert og stride med både kommunale og nasjonale retningslinjer for fortetting.

Planområdet Langaneset Flesland

UTBYGGINGSOMRÅDET: Her, sør for Flesland lufthavn i Bergen, vil utbyggere bygge 280 leiligheter, rekkehus og eneboliger.

Foto: ABO arkitekter / Bergen kommune

Har brukt fire millioner

I forslaget har utbyggerne meldt til kommunen at de vil ha innglassede altaner og terrasser, og overbygning på en liten del av utearealene.

Aadland begynte å jobbe med utbyggingsplanene i 2008. Et par år senere ba kommunen han og de andre grunneierne i området slå seg sammen i ett felles utbyggingsprosjekt, opplyser Terje Ledahl, som er konsulent for utbyggerne.

Han forteller at grunneierne så langt har brukt fire millioner kroner på planene, i kommunale gebyrer og planlegging.

– Vi trodde prosjektet skulle bli vedtatt i fjor sommer, men nå ser det ikke ut som det kan skje neste sommer heller. Hvis man regner med tapte renteinntekter og likviditetsutfordringer, blir beløpet enda høyere, sier Ledahl.

Hallstein Aadland

OPPGITT: Grunneier Hallstein Aadland.

Foto: Bergen kommune

– Store ressurser står på spill

Men summene blir ingen ting mot det som står på spill dersom utbyggingen, som også boligselskapet OBOS er med på, går i vasken.

Med 160 leiligheter og 120 rekkehus og eneboliger kan salgsinntektene nøkternt sett regnes til totalt 960 millioner kroner, dersom en setter gjennomssnittsstørrelsen til 60 m² for leilighetene og 120 m² for rekkehusene og eneboligene.

– Det blir nok bortimot en milliard, ja. Det er store ressurser som står på spill. Og denne saken er et salig rot, for å si det mildt, sier Ledahl.

Aadland mener fylkesmannen ikke har rett til å komme med innsigelse, fordi støyforskjellene ikke er vesentlige, og fordi utbyggingsområdet ligger et sted med allerede godkjent kommunedelplan.

– Problemet er at fylkesmannen nekter å innse at de tar feil. De driver et spill, og dette er et forsvarsskriv, hevder Frp-politikeren.

– Da kommunen ba oss lage én felles utbyggingsplan, ble vi forespeilet at det skulle gå raskere. Men hvis fylkesmannen ikke trekker innsigelsen, må jo saken til departementet, sier Aadland.

Skisse Langaneset

PROSJEKTET: Slik ser arkitektfirmaet for seg boligprosjektet ferdig utbygget.

Foto: ABO arkitekter / Bergen kommune

Over 1000 nye boliger berørt

Konsulent Terje Ledahl sier han har vært i kontakt med departementet, Transportøkonomisk institutt og Avinor om saken, og kommet frem til at kommunen har fulgt de retningslinjene de har fått godkjent av departementet.

– Vi kunne greid å komme oss ned på 52 desibel gjennom støyreduserende tiltak, hvis vi hadde fått beskjed om det fra starten av. Vi skal nok få det til, men det vil jo gå mye lengre tid. Må vi til departementet med dette, tar det jo vinter og vår å få en avklaring, sier Ledahl.

Innsigelsen fra fylkesmannen rammer også Bybo sitt prosjekt med 750 boliger på Ådland.

– Totalt er det snakk om fem forskjellige boligfelt, med langt over 1000 boliger til sammen, som er rammet, forteller Ledahl.

Ådlandstraumen

GUL SONE: Tomten Aadland og de andre grunneiernes utbyggingsprosjekt ligger på, ligger ikke langt fra Flesland, og i gul støysone.

Foto: Annbjørg Dalland / NRK

– Noen må skjære gjennom

Han har nå hatt møte med byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) om saken, og bedt kommunen inkludere deres område i en kommunedelplan som snart skal legges frem. Slik håper utbyggerne å unngå omveien om departementet.

– Det tidligere byrådet var veldig lukket, og ville ikke uttale seg om noe. «Åpen dør»-politikken til det nye byrådet gjør at det er mye lettere å holde en fornuftig dialog, sier Ledahl.

Frp-politiker Aadland sier Ap-byråden har gjort «en fantastisk jobb», og håper hun skal bidra til å løse saken.

– Noen må skjære gjennom, og si at «slik er det». Det blir muligens departementet, men vi får se hva fylkesmannen i Sogn og Fjordane sier, sier Ledahl.

Fylkesmannen i nabofylket er oppnevnt som settefylkesmann, fordi utbyggerne har klaget på Fylkesmannen i Hordalands innsigelse.

Siste video

Distriktsnyheter fra Hordaland og Sogn og Fjordane
Erna Solberg med fremføring av "Nystemten" og Ketil Solvik-Olsen på tuba var en del av den offisielle åpningen av Bergens nye flyplass.
Se hele arbeidet med å fjerne flytedokken fra Foto/redigering: Tim Wassmo