Kronikk

Avinor går feil vei

Det henger ikke på greip at det statlige selskapet Avinor satser på mer flytrafikk når miljøkonsekvensene er så store.

SAS

Ingen flyr mer enn oss nordmenn. Fra 2002 til 2014 økte klimagassutslippene med fly fra Norge til utlandet med 109 prosent, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Isen smelter ved polene og vi skal alle gjøre vårt for å hindre klimakollaps. Det vil si – ikke riktig alle. Mens vi vanlige borgere oppfordres til å resirkulere, spise mindre kjøtt og ta buss i stedet for bil, har den helstatlige bedriften Avinor som mål å sette nye rekorder, i feil retning.

Nordmenn flyr mest

Etter lange og hemmelige drøftinger, kan SAS og Avinor nå røpe en koordinert milliardsatsing på en sterk økning i flytrafikken. Ifølge Aftenposten skal dette bidra til at Avinor når sitt vekstmål om fire prosent trafikkøkning hvert år de kommende fem årene. Smak på ordet «vekstmål». Hvorfor skal egentlig Avinor ha som mål å vokse, når konsekvensene er så alvorlige? Sjefen i Avinor, Dag Falk-Petersen, kan også fortelle at kampen mot flyplassene i København og Stockholm er stor. Hvilken kamp er det Avinor skal kjempe? Er dette en slags rekord-konkurranse mellom skandinaviske kolleger?

Som alltid uttrykker flyselskapet et fromt håp om at teknologiforbedring og biodrivstoff skal hindre at klimagassutslippene øker. Med de vekstmålene SAS og Avinor har satt seg er ikke det særlig realistisk, og om de mot formodning skulle klare å hindre økning, er det helt utilstrekkelig. Alle vet at å fortsette utslipp på samme nivå som i dag er oppskriften på katastrofe. Klimagassutslippene må kraftig ned – stillstand eller økning er uakseptabelt.

Hvorfor skal egentlig Avinor ha som mål å vokse, når konsekvensene er så alvorlige?

Ingen flyr mer enn oss nordmenn. Forskningssenteret Cicero har beregnet skadeeffekten på klimaet fra nordmenns reiser. Fly står for mer enn halvparten av totalen, og er altså en større synder enn alle andre transportformer til sammen. Fra 2002 til 2014 økte klimagassutslippene med fly fra Norge til utlandet med 109 prosent. Det henger ikke på greip at et statlig selskap får lov til å bevisst arbeide for å gjøre situasjonen enda verre.

Avinors samfunnsoppdrag

Myndighetene pålegger bykommunene å fortsette med andre, omfattende grep for å få ned biltrafikken og de store utslippene fra den – rushtidsavgift for eksempel. De som lykkes kan få belønningspenger til gange, sykkel og kollektivutbygging. Statens vegvesen får også beskjed om å arbeide for å minimere trafikkveksten i de store byene. Avinor har derimot belønningsordninger som premierer trafikkvekst. Hvorfor skal Avinor få ture frem i stikk motsatt retning? Er det andre regler som gjelder for luftfarten?

Avinor tar ikke ansvar for miljødelen av sitt samfunnsoppdrag.

Vi vet at det blir svært krevende å kutte så mye i utslippene av klimagasser som vi er nødt til. Da må alle deler av samfunnet være med. Ingen områder kan skulke unna.

Det er våre folkevalgtes ansvar å legge føringer for Avinor. Gang på gang har Avinor vist at de ikke tar ansvar for miljødelen av sitt samfunnsoppdrag. Det er på tide at politikerne sier ifra, høyt og tydelig:

Det er ikke Avinors oppgave å øke trafikken på norske flyplasser.

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter