Vegvesenets milliardkutt på fergefri E39 spises opp av inflasjon

Samtidig som Vegvesenet jobber med å kutte kostnadene på gigantprosjektet, har prisen økt med tre milliarder. Likevel bruker myndighetene den gamle prislappen fra 2016.

Hordfast med bru over Bjørnafjorden E39 Hordaland 2019

ENORMT PROSJEKT: Statens vegvesen sendte nylig et forslag til statlig kommunedelplan for Hordfast til Samferdselsdepartementet. Prosjektet inkluderer denne store flytebroen over Bjørnafjorden i Hordaland.

Foto: Illustrasjon Statens vegvesen / Vianova/Baezeni

Veiprosjektet Hordfast er en del av regjeringens store drøm om å gjøre kystveien mellom Kristiansand og Trondheim ferjefri.

Utbyggingen inkluderer blant annet en fem kilometer lang flytebro over Bjørnafjorden i Hordaland, og kan bidra til å halvere reisetiden mellom Bergen og Stavanger.

«En full utbygging er kostnadsregnet til 35 milliarder 2016-kroner. Dette utgjør 38 milliarder 2019-kroner» heter det i Vegdirektoratet sin ferske anbefaling til Samferdselsdepartementet.

På disse tre årene har altså den generelle prisstigningen i Norge gjort at prisanslaget på delprosjektet må heves med tre milliarder.

– Hvis vi opererer med summer fra år tilbake så blir jo det hele feil, reagerer Arne Nævra (SV), som sitter i transportkomiteen på Stortinget.

Arne Nævra

ER KRITISK: Arne Nævra (SV) sitter i transportkomitéen på Stortinget.

Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / SV

Frp: – Ikke villedende

Beskjeden fra regjeringen til Vegvesenet har vært å kutte kostnadene. Tidligere har planleggerne sagt at de kan få prislappen ned i 30 milliarder kroner.

Men planleggingen tar altså slik tid at deler av kostnadskuttene spises opp av den generelle prisstigningen.

Likevel opererer myndighetene med den gamle prislappen fra 2016.

– Slike prosjektet går over mange år og koster mye penger. Da er det viktig at politikerne har oppjusterte tall for 2019, sier Nævra.

– Å holde seg til 2016-prisen er viktig for å kunne sammenligne Hordfast opp mot hva andre veiprosjekter koster, svarer statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet.

Skjervold innrømmer at det kan føre til at den politiske debatten dreier seg om foreldede prisanslag.

– Samtidig vil nye tall hele tiden kunne føre til større forvirring blant innbyggerne. At vi holder oss til en fastsatt 2016-pris i den offentlige debatten tror jeg er fornuftig. Jeg mener dette ikke er villedende.

Tommy Skjervold

– VIKTIG Å HOLDE SEG TIL TRE ÅR GAMMEL PRIS: Tommy Skjervold (Frp) er statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Foto: Olav Heggø / FotoVisjon AS

SV: – En del rot

NRK får fra Statens vegvesen forklart at viss man regner om til dagens kroneverdi, vil de med nye kostnadskutt kanskje likevel ende på rundt 35 milliarder kroner.

– Da er vi jo på stedet hvil. Det blir en del rot når vi ikke opererer med nåværende tall, kommenterer Nævra i SV.

Skjervold vil ikke si om regjeringen ser på en prislapp på 35 milliarder kroner, enten det er med dagens kroneverdi eller tre år gamle tall, som akseptabel.

– Hva som er akseptabel pris på Hordfast kommer vi tilbake til når vi fatter beslutningen. Jeg tror vi skal klare å presse prisen enda lenger ned i tiden fremover, avslutter statssekretæren.