Finansminister Siv Jensen legger fram statsbudsjettet for 2016

Statsbudsjettet for Hordaland

Oppsummert

NRK Hordaland gir deg alle detaljane frå regjeringa sitt forslag til statsbudsjett som gjeld Hordaland.

 • MER AKTIVITET I VERFTSINDUSTRIEN:

  Regjeringen foreslår å sette av 40 millioner kroner til en ett-årig tiltakspakke for istandsetting/vedlikehold av fredete og verneverdige fartøy. Dette vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien, mener de.

 • SJØFORSVARET FÅR 320 MILLIONER:

  320 millioner ekstra blir gitt i 2016, og skal brukes til vedlikehold. Målet er å sikret høyt aktivitetsnivå, øke tilgjengeligheten på fartøyene og bidra til økt operativ evnte. Dette vil også kunne hjelpe til økt sysselsetting på Vestlandet, mener regjeringen. Les hele saken her.

 • MER TIL FLOMSIKRING:

  331 mill. kroner til sikringstiltak mot flom og skred. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Hordaland vil bli prioritert i 2016. I dette ligger videreføring av hastetiltak etter Vestlandsflommen i 2014 i kommunene Granvin og Odda.

 • CO2- FANGST PÅ MONGSTAD:

  Regjeringen legger opp til å benytte 25 millioner kroner fra statens side i vedlikehold, modifikasjoner og videreutvikling av teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad. Dette skal blant annet muliggjøre videreutvikling av det ledige arealet på Mongstad for mindre teknologitesting i mindre skala.

  Statoil Mongstad
  Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix
Finansminister Siv Jensen sier hun gleder seg til å legge frem budsjettet, men at hun er forberedt på at noen vil mene regjeringen burde gjort mer.
Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen