Vil bygge flere barnehageplasser

Det skal bli enklere å få barnehageplass gjennom hele året, etter at regjeringen har bevilget penger til et mer fleksibelt barnehageopptak.

Barnehagekø

Hvis regjeringen får det som den vil, skal det bli lettere å få barnehageplass hele året.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

I statsbudsjettet legger regjeringen opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 milliarder kroner. Disse pengene skal gå til ulike tiltak for å bedre tjenestene til innbyggerne.

En gruppe som trolig vil merke endring er nybakte foreldre. For regjeringen vil at opptaket til barnehagene skal bli mer fleksibelt.

Fram til nå har barnehageopptakene vært på høsten, men nå setter regjeringen av 400 millioner kroner for at kommunene i større grad skal kunne ta inn barn også ellers i året.

Helge Eide

Helge Eide i KS var til stede i fylkeshuset i Buskerud da statsbudsjettet ble lagt fram onsdag.

Foto: Idar Edvin Krogstad / NRK

– Dette gjør at kommunene får mulighet til å være snillere enn det de isolert sett er pliktig til etter loven, sier områdedirektør Helge Eide i KS.

Har vært vanskelig for mange

I dag er det slik at du kan søke om barnehageplass uavhengig av når på året barnet er født, men barnehageloven krever at ledige plasser skal fylles opp til et gitt tidspunkt på året, nemlig på høsten.

Det har gitt store utfordringer for foreldre som ikke har fått barn rundt barnehageopptaket året før. Hvis du for eksempel har et barn som er født i januar, og permisjonstiden går ut i januar året etter, har du fram til nå vært nødt til å finne andre barnepassere fram til barnehageopptaket på høsten.

Ikke sikker på effekten

Til tross for regjeringens ønske om mer fleksibelt barnehageopptak, er likevel ikke Eide skråsikker på at de foreslåtte 400 millionene kronene vil løse problemet. Det holder neppe til flere faste opptak i året.

– Det må hver enkelt kommune svare på sjøl. Pengene fordeles ut over rammetilskuddet, men vedtakene gjøres lokalt. Disse midlene er en del av de frie inntektene til kommunene. Det betyr at kommunene kan bruke pengene til det de mener er viktigst, eller til det de er nødt til å bruke penger på. Men det er klart at regjeringen har en forventning om at kommunene skal være mer fleksible, sier Eide.

Regjeringen tror de ekstra midlene vil redusere bruken av kontantstøtte i 2016.