Sår tvil om gigantprosjekt på Vestlandet – mener prisen kan bli ti milliarder lavere

En ny rapport viser at nesten like mange vil bruke fergefri E39 hvis den heller bygges gjennom Fusa enn med kjempebroen over Bjørnafjorden. Den løsningen kan gi innsparing på ti milliarder, mener aksjonsgruppe.

Alternativ til fjordkryssing Hordfast

BRO: En bro over Bjørnafjorden vil bli fem kilometer lang, dersom den blir bygget. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) står fast på at prestisjeprosjektet blir en realitet.

Foto: Illustrasjon: Baezeni / Statens vegvesen

Sagaen om det ferjefrie prestisjeprosjektet i Hordaland fortsetter.

En ny rapport fra Asplan Viak bestilt av Folkeaksjonen mot bru over Bjørnafjorden gir aksjonistene ny giv i omkampen om gigantbroen mellom Stord og Os.

Rapporten tar for seg oppdaterte trafikktall for både broen og en indre trasé om Eikelandsosen i Fusa. Sistnevnte forslag ble lagt bort da regjeringen i 2013 bestemte at broalternativet skulle utredes videre.

– Noen må se på dette på nytt, sier Knut Børgesen, leder for folkeaksjonen.

Leiar Knut Børgesen i Folkeaksjonen mot bru over Bjørnafjorden

ØNSKER REVURDERING: Leder for Folkeaksjonen mot bru over Bjørnafjorden, Knut Børgesen, ønsker en ny vurdering av gigantprosjektet Hordfast.

Foto: Leif Rune Løland / NRK Hordaland

Mye høyere trafikk

Rapporten viser at den indre traséen vil ha vesentlig høyere trafikk enn hva som ble forespeilet da alternativet ble vraket i 2013.

Tall fra Statens vegvesen i 2012 viste at den midtre traséen med bro over Bjørnafjorden ville ha 15.000 biler i døgnet i 2040, mens en indre trasé ville ha 8.000 biler samme år.

Den nye rapporten beregner at forskjellen vil være mye mindre, da den midtre traseen vil ha 11.800 biler, mot 9.500 biler på den indre traseen i 2040.

Ferjefri kyststamveg

NY VEI: Den gule traseen til høyre er den såkalte indre traséen, mens den røde er broen over Bjørnafjorden.

Foto: NRK

– Tallene de har kommet frem til høres ikke så urimelig ut, men likevel er trafikken på Bjørnafjordbroen høyere. Når det er sagt, er det ikke trafikktallet som var med på å avgjøre, men at broalternativet gir større samfunnsnytte og kortere reisetid, sier Øyvind Halleraker i organisasjonen Hordfast AS, som jobber for broen.

Verken Statens vegvesens prosjektleder Signe Eikenes eller samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har kunnet kommentere saken.

Dyrere bro

Broen over Bjørnafjorden har blitt langt dyrere enn hva som var beregnet.

I 2016 var 19 milliarder blitt til 43 milliarder, før det i 2018 var blitt redusert til under 30 milliarder kroner.

Spriket er med andre ord stort.

Endeforankret flytebro Hordfast

VERDENS LENGSTE: Over Bjørnafjorden er planen å bygge verdens lengste flytebro. Den skal først og fremst erstatte ferjen Halhjem-Sandvikvåg på hovedveien mellom Stavanger og Bergen.

Foto: Statens vegvesen

Asplan Viak viser til en annen rapport de har utviklet, som beregner den indre traseen til å koste mellom 20,5 og 25,5 milliarder kroner.

Tallene er beregnet ved å gange opp kostnaden av en meter vei til å gjelde for hele den 78 kilometer lange strekningen, og er derfor ikke helt sammenlignbare med de langt mer detaljerte beregningene til Vegvesenet.

Mener rapporten endrer bildet

Folkeaksjonen mot bru over Bjørnafjorden mener derimot at bildet nå er endret.

– Kostnaden for indre trasé er for første gang siden 2012 beregnet på nytt, og viser seg å være mellom 10 og 15 milliarder billigere enn broen er anslått til å være. Dette forrykker beslutningsgrunnlaget, mener vi, sier Børgesen.

Halleraker i Hordfast AS avviser motpartens iver for omkamp.

– Når de besluttende myndighetene sier at noen omkamp ikke er aktuelt, må vi forholde oss til det, sier Halleraker.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon