Hopp til innhold

Slik kan du bli fraktet over fjorden om få år

Førerløse ferger kan erstatte broer, ifølge Sintef. – Det skal alltid ligge en til kai, så bilene kan kjøre rett innpå, sier seniorforsker. Nå vil SV ha fergene inn i planleggingen av fergefri E39.

Illustrasjon autonom ferge

FØRERLØS: Slik tenker en seg at en førerløs eller autonom ferge kan se ut.

Foto: SINTEF

Planene om fergefri kyststamvei på Vestlandet er norgeshistoriens største og dyreste veiprosjekt. Kjøretiden mellom Kristiansand og Trondheim skal kuttes med syv timer.

Men nå legger stadig flere frem tanker som gjør at strekningen ikke trenger å bli helt fergefri likevel.

Ørnulf Jan Rødseth i SINTEF

Ørnulf Jan Rødseth

Foto: Privat

Sintef mener autonome ferger, altså førerløse, sterkt må vurderes som alternativ til broer og undersjøiske tunneler. Særlig fordi det er sterkt behov for innsparinger på totalkostnaden på 340 milliarder kroner, dersom prosjektet i det hele tatt skal bli realisert.

– Du kan få mange ferger for de millionene det koster å bygge brosamband, sier seniorforsker i Sintef, Ørnulf Jan Rødseth.

Ved hjelp av teknologi og avanserte navigasjonssystemer kan fergene frakte folk over fjorden uten mannskap. Skissene Sintef nå viser frem, er tidlig i planleggingsfasen.

– En nå vurdere hvor mange ferger en skal ha, hvor ofte de skal gå, og så videre, sier Rødseth.

– Norge bør være i førersetet

SV er imot planene om fergefri kyststamvei. Nå krever de at Samferdselsdepartementet følger nøye med på hva Sintef finner ut, og inkluderer ideene i prosjektet.

Arne Nævra (SV)

Arne Nævra

Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / Stortinget

– Slike ferger kommer om ikke lenge. Da synes vi at det er rart at miljøene som jobber med slike fergeløsninger ikke er med i planleggingsprosessen, sier transportpolitisk talsmann i SV, Arne Nævra.

Førerløse skip har det vært jobbet med lenge. For to år siden var Rolls-Royce klare på at norske fjorder var ideelle testområder. Da slo Sintef fast at teknologien kan settes i drift allerede fra 2020.

– Teknologien er her i dag, alt dette kan vi. Norge bør være i førersetet med dette prosjektet, mener Nævra.

Sintef: – Bør med i utredningsarbeid

Selv om fergene er førerløse, er tanken at det av beredskapsårsaker skal være en ansatt om bord.

En eventuell realisering betyr likevel at Kystverket må tenke nytt om sjøsikkerhet. De har uttalt at de er positive til dialog med utviklingsmiljøene.

Sintef mener politikerne for alvor må vurdere muligheten for å erstatte vei med førerløse ferger.

– Det er viktig i alle store transportprosjekter å vurdere hva ny teknologi kan bety. Vi mener autonome ferger bør tas med i utredningsarbeidet, sier transportstrategisk leder i Sintef, Beate Kvamstad-Lervold.

Illustrasjon autonom ferge

FERGE: Tanken til forskerne ved Sintef er at for å konkurrere med broer og tunneler, må fergene være små og mange, slik at de kan gå ofte.

Foto: SINTEF

– Alltid en ferge klar

I Brevik i Telemark skal verdens første selvkjørende containerskip nå bygges. Teknologien skal være mulig å overføre til ferge.

– Vi må tenke at vi skal ha flere små ferger som kan gå ofte. Det skal alltid ligge en til kai, så bilene kan kjøre rett innpå, sier seniorforsker Rødseth.

Et slikt system kan dog vise seg å bli vanskelig å få til å gå rundt på de lengste strekningene, som de fem kilometerne over Bjørnafjorden i Hordaland.

– Blir strekningene for lange, med mye trafikk, er det ikke sikkert det er lønnsomt. Men i flere av sambandene er vi ikke i tvil om at disse fergene vil bli billigere. Nå må vi se nærmere på hva det vil koste, sier Rødseth.