NRK Meny
Normal

Flertall for å fjerne all biltrafikk fra Bryggen

Bare et opprør i Arbeiderpartiet kan stanse vedtaket om å gjøre Bryggen i Bergen bilfri. I stedet vil bystyreflertallet la verdensarvstedet trafikkeres av sykler og bybanevogner.

Bryggen i Bergen

BILFRITT BRYGGEN: SV går sammen med Arbeiderpartiet, KrF og Venstre inn for at bilene skal bort fra Bryggen, uten at en bygger en ny sentrumstunnel som skal lede bort bilene.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Byrådspartiene Ap, KrF og Venstre går sammen med SV om å fjerne de over 9000 bilene som daglig passerer Bryggen.

Vedtaket blir etter alt å dømme fattet i neste ukes bystyremøte.

– Et historisk vedtak, fastslår en fornøyd SV-gruppeleder Mikkel Grüner.

Utredningene forutsetter biltrafikk

I de mange utredningene av bybanetraseen har det aldri vært forutsatt at Bryggen skal bli fri for biler og busser.

Det foregående Høyre og Frp-byrådet gikk riktig nok inn for å begrense biltrafikken, men ikke inn for å fjerne den helt, til tross for at sterke krefter i Høyre jobbet for å gjøre verdensarvstedet trafikkfritt.

Utredningene har så langt lagt opp til at trafikken skal gå i én retning langs Bryggen, og heller ikke det sittende byrådet har forutsatt at den skal være bilfri.

Bybanen over Bryggen

MED BUSS: Slik har planleggere og politikere sett for seg trafikken på Bryggen så langt; med bybanetrasé og buss- og eventuelt biltrafikk i én retning.

Foto: Nils Eivind Horneland / Illustrasjon

– Kanskje eneste måten å få det til på

Men nylig fattet flertallet i miljø- og byutviklingskomiteen, bestående av byrådspartiene og SV, følgende vedtak i saken om bybanetrasé mot Åsane:

«Som en del av endelig sentrumsløsning skal Bryggen gjøres bilfri. [...] I den trafikale løsningen ønsker bystyret et mest mulig bilfritt Torget og trafikkreduksjon, eksempelvis i form av miljøgate, på strekningen Øvregaten-Nye Sandviksveien og Sandviksveien».

– Bybane langs Bryggen er den sikreste og kanskje eneste måten å få Bryggen bilfri på. Ingen av partiene som har snakket om å få det til, fremmet noe forslag om det før man begynte å diskutere bybanetraseen, sier Grüner.

Mikkel Grüner fra SV

FORNØYD: – Bybane langs Bryggen er den sikreste og kanskje eneste måten å få Bryggen bilfri på, mener Mikkel Grüner (SV).

Foto: Sølve Rydland / NRK

Vil ha sykkeltrasé

Med mindre Ap-opprørerne som ønsker bybanetunnel i stedet for Bryggen-traseen får stor oppslutning internt, blir det i bystyret 20. april vedtatt at Bryggen skal være bilfri og ha bybanetrasé.

Geir Steinar Dale

HAR SNUDD: Ap og Geir Dale ville ha tunnel, men ga etter i forhandlingene med KrF og Venstre.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Jeg forutsetter at det blir flertall for dette, sier leder for miljø- og byutviklingskomiteen, Geir Steinar Dale (Ap).

I tillegg vedtas det sykkeltrasé langs Bryggen, og å bygge bybanetraseene mot Åsane og Fyllingsdalen parallelt.

Dale kjempet lenge for bybanetunnel bak Bryggen. Men etter at Ap ga seg på dette kravet i byrådsforhandlingene med KrF og Venstre, mener han nå både Bybanen og bilene greier seg uten nye tunneler.

– Arbeiderpartiet har hele tiden ment at det var mulig, sier Dale.

Vil ha to tunneler

Martin Smith-Sivertsen

VIL HA TO TUNNELER: Martin Smith-Sivertsen (H).

Foto: Sølve Rydland / NRK

MDG er positive til å fjerne bilene, men vil ikke ha Bybanen langs Bryggen, og gikk imot forslaget i komiteen.

Det samme gjorde Frp og Høyre, som står fast på tunnelløsningen for Bybanen, og i tillegg mener det trengs biltunnel.

– Vår optimale løsning er å få Bybanen i tunnel, og at man lager en bymiljøtunnel som kan ta gjennomgangstrafikken bort fra sentrumsgatene, sier Martin Smith-Sivertsen (H).

Siste video

Slik ser det ut når 574 gensere med sitater fra Ibsens Peer Gynt går i tog.
Kirken ble plukket ned i 1841, i 1844 sto den på plass i Polen.