Hopp til innhold

Blir vanskelig å få Bryggen helt fri for trafikk

Å stenge Bryggen helt for trafikk har vært kronargumentet til de som har kjempet for å få Bybanen i tunnel. Nå omformulerer byrådet «trafikkfri» til «mest mulig bilfri».

Bryggen Bybanen Frølich

VISJONEN: Peter Frølich punget ut 18.000 kroner for å få laget denne skissen av hvordan Bryggen kan se ut, dersom all trafikk forsvinner.

Foto: Fabian Schnuer Gohde

Tirsdag bestemte byrådet i Bergen seg omsider: Bybanetraseen til Åsane skal gå i tunnel fra området Finnegårdsgaten/Vetrlidsallmenningen, til Slaktehustomten og videre i sjøgaten gjennom Sandviken.

Bybanen Kjøttbasaren

TUNNELINNSLAG: Her i Finnegårdsgaten vil Bybanen kunne gå inn i tunnelen.

Foto: Multiconsult

Det kan hende at vi må tillate at det går for eksempel lokalbusser til Sandviken over Bryggen.

Ragnhild Stolt-Nielsen

Dermed er det tunnelforkjemperne som har vunnet frem, i alle fall tilsynelatende.

Et av deres viktigste argumenter for å la bybanen gå i tunnel, og ikke over Bryggen, har vært at verdensarven skulle bli helt fri for biler, busser og tungtransport.

Peter Frølich (H) gikk til og med så langt at han selv punget ut 18.000 kroner for en skisse av hvordan en trafikkfri Bryggen kan bli seende ut.

Det har lenge vært et uttalt mål i Bergen at Bryggen en vakker dag kun skal kunne nytes av gående eller syklende bergensere.

I 2002 sa daværende kommunaldirektør for byutvikling i Bergen, Edel Eikeseth, at det «ble jobbet på spreng for at Bryggen kunne være bilfri innen fem år».

Tolv år senere dundret imidlertid trafikken forbi som før.

For lite plass

Peter Christian Frølich

FORTSATT OPTIMIST: Peter Frølich (H) mener man må velge en løsning som gjør at Bryggen blir trafikkfri.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Men nå kan visjonene om en eksosfri verdensarv stå for fall. Grunnvannsforholdene mellom Kjøttbasaren og Finnegårdsstuene vil kunne gjøre Vetrlidsallmenningen til det eneste egnede stedet for tunnelinnslaget.

Fageksperter i Norsconsult har utredet dette alternativet, og konkludert med at det ikke vil være mulig å realisere visjonen om trafikkfri Brygge dersom man bygger tunnelinnslaget her.

Årsaken er at tunnelinnslaget vil kreve så mye av plassen på Vetrlidsallmenningen at det ikke vil være mulig å føre trafikken mellom Torget og Øvregaten.

  • Les hele rapporten her.

Fra trafikkfri til «mest mulig bilfri»

Nå endrer byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen ordbruken. Nå heter det ikke lengre at Bryggen skal være «trafikkfri», men «mest mulig bilfri».

– Det kan hende at vi må tillate at det går for eksempel lokalbusser til Sandviken over Bryggen. Men vi skal prøve det vi kan for å sikre at Bryggen får minst mulig biltrafikk.

  • Syns du det er greit at byrådet nå endrer ordlyden? Bruk kommentarfeltet nederst!

SVs Oddny Miljeteig mener dette viser at tunneltilhengerne ikke har hatt belegg for å love null trafikk over Bryggen.

– Dette viser at de rett og slett ikke har tenkt gjennom hvordan man skal fjerne trafikken. Tunnelprosjektene er nærmest solgt inn som et luftslott, sier hun.

Frølich har troen

Byrådsleder Stolt-Nielsen sier imidlertid at byrådet skal jobbe på spreng for å finne løsninger for å fjerne biltrafikken fra verdensarven.

– Vi mener at det er sterkt ønskelig å skape et byrom på Bryggen med bedre plass til gående og syklende, sier hun.

Høyres Peter Frølich har imidlertid troen på at visjonen om Bryggen helt uten trafikk er fullt ut realiserbar.

– Norconsults rapport handler om en problemstilling som oppstår dersom man skulle bli nødt til å legge tunnelinnslaget på Vetrlidsallmenningen, sier Frølich.

Han mener også at så lenge det er byrådets overordnede mål å få Bryggen bilfri, så vil det la seg realisere.

– Vi vil ikke velge en halvveis løsning eller et mindre godt alternativ. Den løsningen som vi kommer til å gå for, vil være den løsningen som gjør Bryggen trafikkfri, sier han.

  • Syns du det er greit at byrådet nå endrer ordlyden? Si din mening under!