Vil øke oppdrett for å beholde arbeidsplassene

KJØLLEFJORD (NRK): Partiene i Lebesby stiller betingelser for økning av oppdrett i kommunen, men ingen er negative til næringen. Den kan redde arbeidsplassene i indre strøk av kommunen, mener ordføreren.

Stine Akselsen

Ordfører Stine Akselsen fortalte at det er opprettet like mange arbeidsplasser i oppdrettsnæringen i Lebesby, som det man har mistet arbeidsplasser i fiskerinæringen.

Foto: Stian Strøm / NRK

Valglogo

Er det mulig at oppdrett og miljø kan gå hånd i hånd, var spørsmålet debattdeltagerne i Lebesby fikk under Amedia og NRK Finnmarks valgsending onsdag kveld. Potensialet for havbruksnæringen i kommunen er stort, og rådmannen i kommunen skrev senest i sitt årsbudsjett at antall ansatte i oppdrettsnæringen mest sannsynlig vil øke i årene framover.

Se debatten her:

Valgdebatt fra Lebesby

Regjeringen vil femdoble oppdrettsnæringen i Finnmark, og Laksefjord har plass til flere anlegg.

– Vi er opptatt av at det sikres arbeidsplasser innover i fjorden, så vi er faktisk for økning av oppdrett i fjorden, men det er en betingelse for dette. Det må være et lukket system som hindrer utslipp, spredning av lus og sykdommer, samt rømming av laks. Jeg ser gjerne for meg et samarbeid mellom kommunen og oppdrettsnæringen der vi kan bli en foregangskommune i grønn oppdrett. Dette vil gi både kommunen og oppdrettsselskapet god PR, sier Jan Børre Pettersen i Miljøpartiet de Grønne.

Jan Børre Pettersen, Miljøpartiet de Grønne

Jan Børre Pettersen, Miljøpartiet de Grønne

Foto: Stian Strøm / NRK

Arbeidsplasser på bekostning av miljø?

Programleder Kenneth Strømsvåg lurte så på hvor stor oppdrettsøkning det kan bli i Finnmark, før den ødelegger miljøet og annen virksomhet. Spørsmålet gikk til Høyre som var representert med Bård Rasmussen.

– Det tror jeg kommunen setter i sine planer. Nå har man en gjennomgang av arealplan og skal bestemme mer om hvor man vil ha oppdrett. Jeg er ikke redd for at dette går galt i denne kommunen, sier han.

Rasmussen viser til at det nå kun er ett oppdrettsanlegg i kommunen som har tyve lokalt ansatte. Og arbeidsplasser var en viktig faktor for samtlige av politikerne i debatten om oppdrett.

– Vi har en god dialog med oppdrett- og smoltanleggene i kommunen. Begge næringene har blitt viktige i vår kommune, spesielt er det blitt et viktig bidrag i indre strøk. Vi ser vi har fått like mange arbeidsplasser i denne næringen, som vi har mistet i fiskeindustrien. Det er cirka 60 arbeidsplasser, sier ordfører Stine Akselsen i Arbeiderpartiet.

Kommunedebatt Lebesby

Det var nærmest fullsatt sal i Lebesby kino onsdag kveld da partiene møttes til kommunedebatt.

Foto: Stian Strøm / NRK

Kan sikre arbeidsplassene i indre strøk

Hun mener det kommende året blir avgjørende for kommunen. Slik Rasmussen i Høyre nevnte skal man nå avgjøre hvor i Laksefjord man ønsker oppdrett og hvor man ikke ønsker oppdrett.

– Hvor ønsker du selv?

– Vi kan ikke si hvor selskapene skal ha oppdrettsanlegg, for det er lokalitetene som bestemmer om et sted er egnet for oppdrettsanlegg. Vi ser at det er et sterkt ønske i indre del av kommunen for oppdrett. Man ser at dette er kjærkomne arbeidsplasser, og hva hadde indre del av kommunen, i Laksefjord, vært uten de arbeidsplassene disse stedene har i oppdretts- og smoltnæringen, sier Akselsen.

Hun legger til at man må ha fjorder der man har plass til begge næringene.

Les også: