Vil heller samarbeide med Troms enn Finnmarkskysten

Alta vil oppnå mer gjennom samarbeid med Troms, enn å krangle med småplassene på Finnmarks-kysten, mener Frps Odd Erling Mikalsen. Flere reagerer på uttalelsene.

Odd Erling Mikalsen i Alta FrP

NRK møtte Odd Erling Mikalsen, valgkampleder for Alta Frp, dagen etter stortingsvalget. Han var svært fornøyd med resultatet og mener Fremskrittspartiet vant stemmer på regionreformen.

Foto: Gyda Hesla / NRK

– Jeg tror Frp har vunnet på regionreformen, sier valgkamplederen fra Alta Frp til NRK.

– Vi opplever i dag at Alta er et befolkningstyngdepunkt, mens det politiske tyngdepunktet ligger i Hammerfest, Vadsø og på kysten. Det må vi gjøre noe med for å få vekst og utvikling i Alta fremover. Jeg tror faktisk at vi oppnår mer ved å samarbeide med Troms, ikke minst om helse. I stedet for å krangle med småplassene på Finnmarks-kysten, fortsetter han.

Mikalsen mener Alta har utviklet seg på tross av statlige investeringer og at det er byens eget næringsliv som har utviklet Alta.

– Vi må tørre å si at Alta er motoren i Finnmark. Uten Altas vekst, så vil det heller ikke være vekst i Finnmark. Sats på Alta som vekstsenter. Det vil hele fylket tjene på, sier han.

Jo Inge Hesjevik

Leder Jo Inge Hesjevik i Finnmark Høyre mener Odd Erling Mikalsen må løfte blikket ut av Alta. Her er han i annen sammenheng i 2015.

Foto: Stian Strøm / NRK

Tar avstand

Flere reagerer på disse uttalelsene, blant andre leder i Finnmark Høyre, Jo Inge Hesjevik.

– Jeg tror verken Alta eller Finnmark er tjent med at han setter opp Alta mot resten av kysten, og resten av Finnmark. Og påstanden om at Alta ikke kan vokse uten at de må samarbeide med Troms, og levne sitt forhold til resten av Finnmark, det tar jeg avstand fra, sier Hesjevik.

Han reagerer også på at Mikalsen trekker frem at man skal satse på Alta som vekstsenter.

– At vi løfter blikket, prøver å skape aktivitet ute i kystsamfunnene og skape samfunn med livskraft, det er sånt som gjør at Norge går godt, sier Hesjevik.

Wenche Pedersen (Ap) og Hans-Jacob Bønå (H)

Gruppeleder for Vadsø Ap, Wenche Pedersen, reagerer sterkt på uttalelsene fra valgkamplederen i Alta. Her sammen med Høyre-ordfører Hans-Jacob Bønå i 2015.

Foto: Knut-Sverre Horn

Wenche Pedersen, gruppeleder for Vadsø Arbeiderparti, reagerer også. Hun mener uttalelsene bekrefter det mange utenfor Alta har følt på i valgkampen.

– At Alta har evig nok med seg selv og bryr seg veldig lite om det som skjer i resten av fylket, sier hun til NRK.

– Skremmende holdninger

Videre er Pedersen redd for at de samme meningene skal bli tatt med på Stortinget. Nyvalgt stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt har tidligere sagt at han er en representant for hele fylket, men Pedersen mener det er gitt for mange løfter til Alta.

– Hvem er det vi skal høre på i Fremskrittspartiet i Finnmark? Er det han (Bengt Rune Strifeldt, jour. anm.) eller er det valgkampgeneralen i Alta, som sier det han tenker innerst inne. De har utrolig mye de skal levere på til altaværingene. Holdningene til resten av Finnmark er skremmende, mener Pedersen.

Gerd Isaksen

Frp-politiker Gerd Isaksen fra Hammerfest mener Alta nyter veldig godt av aktiviteten i resten av fylket.

Foto: 110-sentralen for Finnmark

Klar for samarbeid

Frp-politiker Gerd Isaksen fra Hammerfest var 5.-kandidat på stortingslista i år. Hun mener uttalelsene fra Mikalsen må stå på han som lokalpolitiker i Alta, og oppfordrer selv til samarbeid.

– Vi må klare å samarbeide, hvis ikke blir Finnmark spist opp av den nye regionreformen, sier hun til NRK.

Hun mener heller ikke det politiske tyngdepunktet ligger alle andre steder enn Alta, og at Alta alltid er den store bidragsyteren til vekst i fylket.

– Så vidt meg bekjent så er det jo mange Alta-politikere som er med på fylkestinget. Kystkommunene er nesten fraværende der. Når man tenker på vekst og hvem som utløser arbeidsplasser, kan man blant annet se på Melkøya hvor store kontrakter som er gått til nettopp Alta og entreprenørene deres, fortsetter Isaksen.