Vil gjøre det enklere å «dyrke» laks på land

Oppdrettslaks i sjøanlegg har en tendens til å rømme i ny og ne, noe som ofte vekker store reaksjoner. Landbaserte anlegg kan være en del av løsningen.

Lakseoppdrett

PÅ TUR TIL MATFATET DITT: Her slaktes oppdrettslaks. Nå vil regjeringen gjøre det enklere å drive slik oppdrett i såkalte landanlegg.

Foto: Henning Bagger / NRK

Stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker, ( H ), Troms

FISKERIMINISTER: Elisabeth Aspaker (H).

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

I går varslet hun at kommuner foreslås å få mer penger fra fiskeoppdrettsnæring som måtte finnes innad kommunegrensene.

I dag varsler fiskeriministeren at regjeringen i tillegg foreslår å gjøre det enklere å igangsette landbasert lakseoppdrett.

– Dette forslaget styrker næringens konkurransekraft gjennom at rammebetingelsene for landbasert oppdrett blir mer likt med tradisjonelt merdbasert oppdrett og rammebetingelser i andre land.

Dette sier Elisabeth Aspaker ifølge regjeringens egne nettsider (ekstern lenke).

Forslaget skal ha fått støtte i Stortinget.

– I liten grad i Norge

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå ut et høringsforslag, hvor det åpnes det for løpende og såkalt vederlagsfri tildeling av oppdrettstillatelser til landbasert lakseoppdrett.

– Landbaserte anlegg er i liten grad tatt i bruk i Norge. Det skyldes at dette fortsatt er en teknologi i utvikling, og at det fortsatt kan være en merkostnad å produsere i landbaserte anlegg, uttaler fiskeriminister Aspaker.

Høringsfristen er satt til 22. januar etter årsskiftet.