Sametingsråd Muotka vil gi makt over kongekrabben til Troms og Finnmark

Sametinget har sittet stort sett stille i båten under den tapte kampen mot regionreformen. Men nå kaster de snøret ut og håper å dra inn fiskemakt på kroken til Nord-Norge.

Aili Keskitalo og Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka (til høyre) er opptatt av å sikre det samiske også i de nye regionene fra 2020. Her er hun i Sametinget sammen med president Aili Keskitalo tidligere i år.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Med unntak av enkeltutsagn, har ikke Sametinget gitt et klart ja eller nei til regionreformen. Nå som den kampen endelig er avgjort, begynner de å posisjonere seg for konsekvensene.

Det viktigste er å bevare samiske rettigheter, samt språk og kultur.

– Man skal ikke oppleve reduksjon i tjenestene som samisk innbygger, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), som har ansvaret for regionalpolitikk.

Neste plan kan være å vinne hjem kongekrabben til folket helt nord i landet.

– Jeg kan nevne en liten sak jeg tok opp med fiskeriministeren under konsultasjonen i desember: Forvaltningen av kongekrabbe. Det er fiske som foregår veldig geografisk avgrenset i Finnmark. Når totalkvoten er satt, er det en jobb vi mer enn gjerne kan gjøre regionalt, mener Muotka.

Det er én av mange saker hun og Sametingsrådet nå vil jobbe med.

Aili Keskitalo og Ronny Wilhelmsen i NRK-debatt før sametingsvalget 2017.

Ronny Wilhelmsen (til høyre) sitter på Sametinget for Arbeiderpartiet i opposisjon, men er positiv til signaler fra NSR om å få mer fiskemakt til nord. Her er han sammen med sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Tanja Linnea Eriksen Nordbye / NRK

Jakter storfisken

Forslaget får støtte fra opposisjonspolitiker Ronny Wilhelmsen (Ap).

– Det er unaturlig at forvaltningen er et annet sted, fordi kongekrabben har bare bredt seg utover i Finnmark, sier han.

Wilhelmsen tror Sametinget vil være en viktig alliert for Troms og Finnmark.

– Jeg og sametingsråden er på samme linje, men jeg tenker kanskje litt større enn henne, sier han.

Arbeiderparti-politikeren har nemlig ambisjoner om å få fatt i én av maktfaktorene i norsk fiskeriforvaltning.

– Å få fiskeridirektøren fra Bergen nordover og at Fiskeridirektoratet har sitt hovedsete i den nye regionen Troms og Finnmark. Det er en selvfølge, fordi vi har enorme verdier her oppe, sier han.

Vil ikke endre Finnmarksloven

I desember møtte hun kommunalminister Jan Tore Sanner, og da var beskjeden fra henne og resten av sametingsrådet følgende:

– Finnmarksloven skal ha det samme geografiske virkeområdet som i dag etter vårt syn. Den skal altså gjelde i Finnmark, sier Silje Karine Muotka.

Men noen små mindre endringer varsler de.

– Vi ser at vi må gjøre noen endringer av mindre karakter. Den nye regionen og oppnevning til styret må justeres i lovteksten, sier hun.