Wilhelmsen: – Galt å tvinge Troms og Finnmark til sammenslåing

Sametingsrepresentant Ronny Wilhelmsen (Ap) støtter de som vil ha omgjort Stortingets vedtak om å slå sammen Troms og Finnmark.

Ronny Wilhelmsen på Sametingets talerstol

Ronny Wilhelmsen (Ap) mener det er viktig at lokaldemokratiet fungerer. – Derfor blir det galt hvis Stortinget skal tre ting over hodene på folk, sier han.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

– Vi har diskutert denne saken i sametingsgruppa i vår. Der gjorde vi et vedtak om at det er frivillighet som skal ligge til grunn når det gjelder fylkessammenslåing. I de tilfellene der en fylkeskommune ikke ønsker å slå seg sammen med en annen fylkeskommune, så vil vi støtte dette synspunktet , sier Wilhelmsen.

Wilhelmsen er Aps kandidat til presidentvervet i Sametinget og han støtter Sps kandidatforslag om at Stortinget må omgjøre vedtaket om tvangssammenslåing av de to nordligste fylkene.

– Vi skal diskutere denne saken videre i den nye sametingsgruppa. Jeg vil avvente den diskusjonen i sametingsgruppa om hvor vi lander i dette spørsmålet. Men slik saken står nå så vil vi støtte Finnmark fylkeskommunes syn om at vi er imot en sammenslåing, utdyper Wilhelmsen.

Stor motstand i nord

Folk i Troms og Finnmark er sterkt imot vedtaket om å slå sammen de to fylkene. Det viser en undersøkelse InFact har gjort på oppdrag fra NRK.

I Finnmark er 66,2 prosent av de spurte imot regionreformen, mens motstanden er på 54,9 prosent i Troms.

Hva er din holdning til vedtaket om sammenslåing?

Troms

Finnmark

Total

Positiv

27,7%

21,2%

25,7%

Negativ

54,9%

66,2%

58,4%

Vet ikke

17,4%

12,5%

15,9%

– Jeg synes at Sametingets plenum bør ta opp denne saken, i allfall prinsippet om frivillighet. Dette bør vi på Sametinget diskutere. Det er viktig at lokaldemokratiet fungerer og at fylkeskommunene selv får bestemme i slike saker. Det er uheldig at sentralmakten trer noe over hodet på innbyggerne, påpeker Wilhelmsen.

Hvis de to fylkene likevel skulle bli slått sammen, hva bør navnet bli?

– Finnmark. Det er det ingen tvil om. Historisk sett er det Finnmark som er navnet. Dette navnet må vi fortsatt ha, understreker Ronny Wilhelmsen.