Tvist om fiskesmuglende turister

Utenlandske turister tar med seg mer enn ferieopplevelser over grensa. Nå går diskusjonen om hvordan de skal stoppes.

Beslag på 285 kilo fiskefilet

Tollerne ved Kivilompolo tollstasjon på riksgrensen mellom Norge og Finland, rett ved kommunegrensen til Kautokeino, beslagla 285 kilo fiskefilet den 28. april. Det er det største beslaget hittil i 2017.

Foto: Tollregion Nord-Norge / NRK

Beslag av fisk fra fisketurister har økt med 57 prosent siden i fjor. Det melder Tollregion Nord-Norge, som regner med at de bare tar en brøkdel av den ulovlige eksporten.

– «Den ville vesten»

Fiskesmuglerne truer fiskeressursene til Norge mener stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV), som beskriver situasjonen som "Det ville vesten".

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) sier at fiskesmuglerne veldig godt vet at ikke alle grenseovergangene er bemannet, og benytter seg av muligheten til å smugle med seg fisk over grensa.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Her må man rett og slett ta et skikkelig oppgjør. Derfor foreslår vi nå at man skal stenge grensene for at turister kan ta med seg fisk ut av landet, sier Fylkesnes.

Geir Iversen, førstekandidat for Senterpartiet i Finnmark mener det å stenge grensene for turistfiskere ikke er løsningen på problemet.

– Å stenge grensene er ganske dramatisk. Jeg tror ikke det er veien å gå, sier SP-politikeren.

Han er likevel enig Fylkesnes om at dagens ordning ikke er god nok.

– All den ulovligheten som skjer må vi få bort, og det tror jeg alle er enige om, sier han.

Bedre kontroll

Som en løsning på problemet har Nærings- og fiskeridepartementet nylig vedtatt en ny forskrift for bedrifter som leier ut båter og fiskeutstyr til turister. Fra 1. januar 2018 må bedriftene registrere seg og rapportere fangsten en gang i måneden.

Iversen mener fortsatt at dette ikke er nok, og tror en bedre og strengere kontroll av turistfiske må til for å unngå smugling av fisk ut av landet.

Geir Iversen

– Fisketurismen er helt ute av kontroll. Vi hadde håpet at det skulle bli bedre med den nye forskriften som kom nå, men det er fortsatt mye som mangler, sier Geir Iversen (Sp).

Foto: Erik Lieungh / NRK

– Det beste hadde vært at all fisk ble levert på kaia og registrert, slik at profesjonelle folk kan filetere fisken til turistene og sende med den fisken de har rett på.

Han sier et samarbeid med fiskere og næringslivet er veien å gå.

– Det handler om kontroll. Jeg tror reiselivsnæringen er med på det, og sammen kan vi klare å finne en løsning på problemet.

Irritert på fiskeriministeren

I det nye vedtaket har Nærings- og fiskeridepartementet bestemt at kvoten for hver enkelt fisker økes fra 16 til 20 kilo fisk for gjester ved turistvirksomheter.

Fylkesnes er ikke fornøyd med dette og sier partiet opp til flere ganger har kommet med konkrete forsalg til innstramminger som har blitt avvist.

– Så jeg har vært ganske irritert på fiskeriministeren som har tatt altfor lett på dette her. Vi må rett og slett sette ned foten og si at folk ikke kan ta meg seg fisk gratis ut av landet, sier han.

I likhet med Fylkesnes, sier Iversen at de nå må se på hvilke turister man ønsker at skal få fiske i Nord-Norge.

– Vi ønsker fisketurisme. Vi klarer ikke å få nok turister hvis vi bare skal ha norske turister. Får vi litt bedre reguleringer og ordninger så tror jeg det vil ordne seg, sier Iversen.