NRK Meny
Normal

Taper milliardbeløp på driftsstans

Oljeselskapet ENI taper nærmere en halv milliard kroner på driftsstansen på Goliat. Men produksjonen kommer ikke i gang igjen før man vet årsaken til at plattformen mistet strømforsyninga.

Goliat

Det har vært 13 hendelser på Goliat-plattformen på et halvt år, og så sent som sist fredag førte strømbrudd til evakuering.

Foto: ENI Norge

– Vi kommer til å bruke tiden fram til mandag for å finne årsaken til strømbruddet, og oversende en rapport til Petroleumstilsynet, sier kommunikasjonssjef i ENI, Andreas Wulff.

Forrige fredag forsvant all strømmen fra land, og det ble satt i gang evakuering. Siden i mars har plattformen produsert olje for fire milliarder kroner, men etter den andre strømstansen siden oppstart har ikke plattformen tatt opp en eneste dråpe olje. Det er fortsatt uvisst når plattformen kommer i produksjon.

Eni kan trenge mer tid for å bedre sikkerheten

Innen femte september må Eni Norge legge fram en rapport om hvorfor denne hendelsen skjedde og hvilke tiltak som må på plass, sier direktør i Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold.

Andreas Wulff

Kommunikasjonssjef i ENI, Andreas Wulff sier de er igang med en omfattende prosess for å trygge sikkerhetskulturen i selskapet.

Foto: ENI Norge

Driftsstans fører til 40 millioner kroner i tapte salgsinntekter i døgnet. ENI er ikke sikker på at Petroleumstilsynet er fornøyd med sikkerheten neste mandag, noe som kan bety at selskapet kan tape mer enn en halv milliard kroner på driftsstansen.

Ifølge Wulff har Eni Norge produsert om lag en million fat olje fra Goliat-feltet siden oppstart, det tilsvarer drøyt fire milliarder kroner. En driftsstans vil forskyve både videre drift og inntektsstrøm i de dagene plattformen er stengt.

Internt arbeid skal bedre sikkerheten

De siste dagene har det vært omfattende offentlig kritikk av arbeidet med sikkerhet på plattformen fra de ansatte. Fagforbundet Safe mener ENI preges av en «bajaskultur», fagforeningen Industri-Energi har hevdet de ansatte ikke blir tatt på alvor. ENI forsikrer at det nå skjer endringer.

Wulff sier det er satt i gang et internt arbeid på flere områder, blant annet har vi møter med ansatte-representanter.

– Vi går i gang med en omfattende prosess for å trygge sikkerhetskulturen i selskapet. Det er også ansatt ny leder i Eni Norge.

Petroleumstilsynet har krevd et møte ENI og Statoil der de to selskapene må presentere en helhetlig vurdering av forsvarlig virksomhet på Goliat før ny oppstart. Det er ennå ikke klart når dette møtet blir holdt.

Strengere tilsyn av oljeselskapene

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil diskutere sikkerheten i oljebransjen med direktøren for Petroleumstilsynet.

Anne Myhrvold er direktør for Petroleumstilsynet

Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet er invitert til departementet av arbeidsministeren for å orientere om «Goliat spesielt og utviklingen av sikkerheten generelt i bransjen». Arbeidsministeren mener opplysningene om feilene på plattformen er urovekkende, og mener det er grunn til å spørre seg om systemet med et tillitsbasert tilsyn er under press.

Foto: Siri Wichne Pedersen

– Jeg vil diskutere med Petroleumstilsynet om de har verktøykassen de trenger for å kunne utøve og håndheve tilsyn på en god måte. Mannskapet som reiser ut på plattformene, og familiene deres skal være trygge på at sikkerheten settes først, sier Hauglie til Dagens Næringsliv.

– Jeg ønsker å diskutere om det er behov for å gjennomføre tilsyn på en annen måte, og om det er behov for et annet regelverk.

Tilsynet har tidligere advart mot svekket sikkerhet som følge av kuttene i oljebransjen.

(NRK/NTB)