Stortingsrepresentant: – Vi framstår som en bananrepublikk

Frank Bakke-Jensen reagerer kraftig på at Sametingsrådet ber internasjonale banker om å ikke investere i Nussir. Han mener Sametingsrådet opptrer som aksjonistdemonstranter.

Frank Bakke-Jensen

Frank Bakke-Jensen reagerer kraftig etter at Sametingsrådet anmoder investorer om å trekke seg ut av Nussir.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Dette er en form for aksjoner som er uverdig. Det er rett og slett for jævlig at vi har folk som er satt i posisjon og har mulighet til å agere på denne måten, sier Frank Bakke-Jensen som sitter i Stortingets næringskomité.

Reaksjonen kommer etter brevet som Sametingsrådet har sendt til fem internasjonale banker der de anmoder bankene om å trekke seg ut av gruveselskapet Nussir.

Repparfjord

Her i Repparfjorden planlegger Nussir sjødeponi i forbindelse med gruvedrifta i Kvalsund kommune.

Foto: Allan Klo/NRK

Han mener Sametingsrådet ødelegger den demokratiske prosessen i spørsmålet om gruvedrift og sjødeponi i Repparfjorden i Kvalsund kommune.

– Vi framstår som en bananrepublikk. Det er veldig skadelig det som skjer nå, og er et forsøk på utpressing, sier stortingsrepresentanten for Høyre som mener Sametingsrådet med brevet opptrer som aksjonistdemonstranter.

– Vil skremme bort investorer

Dette er ikke bare skadelig for mineralnæringa, men også for olje- og gassnæringa, sjømatnæringa og reiselivsnæringa, sier Bakke-Jensen.

– Hvis noen skal investere tid, krefter og penger i et næringsprosjekt og det viser seg at området er politisk ustabilt på linje med Albania og andre land vi ikke har planer om å sammenlikne med oss ellers, så har vi problemer med å få inn disse interessene, sier han.

Sametinget, plenum

Sametinget ødelegger den demokratiske prosessen, mener Bakke-Jensen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Også Finnmark Arbeiderparti reagerer sterkt på at Sametingsrådet har kontaktet de internasjonale bankene i forbindelse med Nussir.

– Dette er å gå for langt, sier leder i Finnmark Arbeiderparti Ingalill Olsen som får støtte av partikollega og ordfører i Kvalsund kommune Ragnar Olsen.

Mener de har rett til å informere om vedtak

Sametingsrådet avviser at de ødelegger den demokratiske prosessen om Nussir, og påpeker at Sametinget har fattet et vedtak om at Nussir har negative konsekvenser for Repparfjorden og reindrifta.

– Sametinget må kunne ha anledning om å informere om de vedtakene vi har gjort, sier Silje Karine Muotka som er medlem av Sametingsrådet.

Silje Karine Muotka

– Vi må jobbe i tråd med de vedtakene som er gjort i Sametinget, sier sametingsråd Muotka.

Foto: Silje Karine Muotka/Kenneth Hætta / Sametinget

Mange av de aktuelle investorene har laget seg corporate social responsibility, altså egne samfunnsansvar for bedriften. Dermed har de aktivt tatt stilling til at de ikke skal investere i prosjekter som går på bekostning av miljøer og urfolksrettigheter, mener Muotka.

– Det er ganske spesielt at en stortingsrepresentant går ut og mener at et urfolksorgan som sametinget ikke skal ha muligheter til å både ytre oss og jobbe i tråd med de vedtakene som er gjort i den folkevalgte forsamlingen, sier Muotka.

Hun får støtte av fylkestingsrepresentant for Venstre Trine Noodt som ikke ser noe galt i brevet Sametingsrådet har sendt ut.

– Hvis sametingsrådet ønsker å ta kontakt med interessenter eller andre, så er det deres fulle rett til å gjøre det. Vi har ytringsfrihet i dette landet, så får interessentene ta den henvendelsen for det det er, sier Noodt.

Administrerende direktør i gruveselskapet Nussir Øystein Rushfeldt har ingen kommentarer til brevet som Sametingsrådet har sendt til investorene.