Stortinget sier nei til Finnmark for tredje gang

Etter harde ordvekslinger i Stortinget ble resultatet slik mange hadde trodd. Nok en gang ble det flertall for å slå sammen Finnmark og Troms.

Trygve Slagsvold Vedum og Monica Mæland

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fikk opp saken om sammenslåing av Troms og Finnmark nok en gang i Stortinget. Monica Mæland (H) og flertallet av politikerne sa imidlertid nei til å reversere regionreformen.

Foto: NRK

Torsdag stemte Stortinget over forslaget om å reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark.

KrF stemte slik de har gjort to ganger før, og med nei til reversering fra dem, var det ikke nok stemmer i reverseringsleiren til å snu vedtaket om sammenslåing.

Stortingsrepresentant fra Finnmark, Ingalill Olsen (Ap) mener Stortinget nå har gjort en historisk feil.

Hun mener regjeringspartiene ikke har tatt hensyn til landets nordligste og mest utstrakte fylke, og trakk fram Finnmarks spesielle posisjon med grense til Russland.

– Det flerkulturelle Finnmark ber bare om å få lov til å være seg selv, og at storsamfunnet skal ha respekt for vårt standpunkt. Flertallet har gjort en historisk feil, sier Olsen.

Det er allerede klart at Finnmark fylkeskommune vurderer å gå til sak mot staten for å få snudd vedtaket.

Ingalill Olsen

Stortingsrepresentant fra Finnmark, Ingalill Olsen (Ap) mener det er lite demokratisk å tvinge frem en reform Finnmark ikke vil ha.

Foto: Anniken Pedersen / NRK

En reform ingen vil ha

Det var Senterpartiet som stilte representantforslag om å stanse sammenslåingen av de to nordligste fylkene, og på den måten tok omkamp for andre gang om regionreformen.

Etter flere timer med debatt i Stortingssalen, tapte opposisjonen omkampen med 53 mot 50 stemmer.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var en av dem som angrep regjeringsreformen fra talerstolen.

– Stortinget er i ferd med å vedta en reform som ingen vil ha. Det er en tvangsreform der man overkjører folkeflertall og fylkesting i fylke etter fylke, sa Vedum.

Trygve Slagsvold Vedum

– I 2021 er det et nytt valg, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Foto: Heiko Junge

– Finnmark sliter allerede i dag.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) var klar på at Finnmark ikke vil klare å stå alene som fylke etter regionreformen.

Hun mener fylkeskommunen i Finnmark sliter allerede i dag med oppgavene de har.

– I regionreformen er det slik at den minste fylkeskommunen setter terskel på hva også den største kan gjøre. Min oppfatning er at Finnmark ikke bør få flere oppgaver.

Monica Mæland

Kommunal- og moderniseringsministeren, Monica Mæland (H) håper det nå er satt en sluttstrek for omkampen om regionreformen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Fortjener bedre tjenester

Kommunalministeren fikk støtte fra sin partikollega og stortingsrepresentant fra Finnmark, Marianne Haukland.

– Finnmarkingene fortjener like gode tjeneste som de som bor i andre fylker. Dette har de ikke i dag. Finnmarkingene har mindre sannsynlighet for å fullføre videregående skole, og har flere hull i tennene.

Eneste måten å bedre tjenestene i Finnmark er en større og mer robust fylkeskommune gjennom en regionreform, mener Haukland.

Stortingsrepresentant Marianne Haukland

– Det er tvil om at Finnmark fylkeskommune løser oppgavene de allerede har så godt som de kunne ha gjort, sa Marianne Haukland (H) fra Stortingets talerstol.

Foto: ESKIL WIE FURUNES / NRK

Håper på å avslutte omkamp

Kommunal- og moderniseringsministeren, Monica Mæland (H) håper Stortinget nå kan sette sluttstrek omkamp for et lovlig fattet vedtak.

– Livene våre har endret seg dramatisk de siste 50 årene. Er det da noen grunn til at fylkeskommunene ikke skal endre seg når resten av verden har gjort det, spurte Mæland.

Stortingsrepresentant Torhild Bransdal fra KrF mener at nå må opposisjonen innse at slaget er tapt.

– Det man står i fare for å gjøre gjennom denne gjentatte omkampstrategien er å drepe respekten for Stortingets vedtak.

Torhild Bransdal (KrF)

Stortingsrepresentant for KrF, Torhild Bransdal, var sammen med sitt parti med på å vippe flertallet i Stortinget til å si nei til å stanse sammenslåingen av Finnmark og Troms.

Foto: SVEIN SUNDSDAL / NRK

– Til å bli mørkeredd av

Ingalill Olsen (Ap), sa under dagens debatt at ingen fra Høyre, Frp, Venstre eller KrF har lyttet eller tatt hensyn til Finnmark sitt nei.

– Nå er de ikke fornøyd med å bruke tvang lengre. Nå skal de i tillegg bruke pisk.

Hun reagerer på forslaget der kommunalministeren skal få fullmakt til å overstyre fylkeskommunene som ikke selv vil oppnevne en valgnemnd, slik fylkestinget i Finnmark ikke har gjort.

– Tenk at i et demokratisk samfunn vil flertallet ta makt fra fylkeskommunen. Det er til å bli mørkeredd av.