NRK Meny
Normal

Storskog-rapport: Politidirektoratet forstod ikke alvoret

Utilstrekkelig kunnskap om lokale forhold, en ekstraordinær situasjon i Sør-Norge, samt et fokus på å nå et måltall for tvangsreturer gjorde at politidirektoratet ikke forstod alvoret i situasjonen på Storskog.

Asylsøkere kommer på sykkel fra Russland til Norge ved Storskog i Finnmark

REKORDANTALL: Før asylstrømmen i fjor høst, kom det årlig null til ti asylsøkere over grensa på Storskog. I fjor kom over 5000 asylsøkere over denne grensestasjonen.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

Politidirektoratet har i dag offentliggjort sin rapport om håndteringa av flyktning- og asyltilstrømningen over Storskog og til Østfold.

Rapporten bekrefter det som tidligere er kommet frem, og viser:

  • Frustrasjon over Justisdepartementets håndtering av asylsituasjonen
  • Utilstrekkelig kunnskap fra sentralt hold om lokale forhold i Østfinnmark
  • Tok for lang tid før politidirektoratet forstod alvoret i situasjonen

I april i år ble et utkast av den samme rapporten presentert i avisa Finnmarken.

Den ferdige rapporten gjentar kritikken som kom fram der, om at politidirektoratet reagerte for sent da politimesteren i daværende Østfinnmark politidistrikt ba om ekstra ressurser.

Rapporten, som har fått tittelen «Den langsomme krisen - asylankomster over Storskog grensepasseringssted – erfaringer fra høsten 2015», viser også at det fantes ressurser til å sette inn ekstra mannskap i Østfinnmark, men at disse ikke ble brukt.

Avvikende ønsker mellom politisk ledelse og fagetatene

Det vises også til stor frustrasjon fra politiet sin side, på hvordan Justisdepartementet håndterte situasjonen.

Motstridende interesser mellom politisk ledelse og fagetatene førte til en kontraproduktiv gjennomføring :

«Avvikende ønsker mellom politisk ledelse og fagetatene er ikke uvanlige, og politiet utfører de pålegg som gis. Men i disse tilfellene var gjennomføringen kontraproduktiv, resultatene hadde vært bedre om politiet hadde fått lov å følge de faglige anbefalingene».

Sykler på Storskog

På grunn av russisk regelverk, som ikke tillater kryssing av grensen til fots, kom de fleste asylsøkerne over Storskog syklende.

Foto: Anders Stang Lund / Politiet

Uenigheten mellom politiet og den politiske ledelsen gjaldt gjennomføringen av returer av asylsøkere over Storskog. Politisk ledelse ville at politiet skulle forsøke å returnere personer med engangsvisum, for å avklare hvordan russiske myndigheter tolket punkt i avtalen, der norsk side var usikre.

«Dette ble gjennomført med det resultatet at samtlige personer ble sendt tilbake fra russisk grensevakt etter noen minutter».

Etter denne episoden ba politiet om å la være å returnere personer med et slikt visum, for å unngå økt arbeidspress og unngå irritasjon på russisk side.

Dette sa departementet nei til, og det ble i tillegg lagt til et ønske om å returnere folk fra denne gruppen dagen etter. Først etter flere dager fekk politiet konsentrere seg om asylsøkere som lot seg returnere.

Utilstrekkelig kunnskap om lokale forhold

«Det ble ikke gitt ekstra ressurser til distriktet, selv om det i varslingen ble nevnt eksplisitt at distriktet hadde "store problemer med å håndtere den økte strømmen av asylsøkere"»

Liten forståelse for hvordan virkeligheten for politiet i Østfinnmark var er noe av grunnen til at det tok over en måned før den prekære situasjonen ved Storskog gikk opp for politidirektoratet.

Ti til femten asylsøkere per dag er lite sammenlignet med de nasjonale tallene, men relatert til størrelsen på Østfinnmark politidistriktets mannskapsstyrke og de fysiske forholdene på grensepasseringsstedet var dette nivået allerede en utfordring.

Flyktning på Storskog

Asyltilstrømningen til Norge i 2015 var nesten tre ganger så høy som i 2014, noe som skapte eg ekstraordingær situasjon i Norge - i nord og i sør.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Store avstander er en utfordring for politiet i Finnmark, og dekningsgraden av tjenestemenn kan ha sett høy ut i distriktet samlet, men gjennom en sammenligning med Østfold politidistrikt viser rapporten hvilken utfordringer avstandene kan gi:

«I Østfold politidistrikt er det minst 2 500 polititjenestemenn tilgjengelig innenfor en radius på 1,5 timers kjøring. Kirkenes hadde 22 polititjenestemenn før ressursene ble økt, med samme radius når man ytterligere fire tjenestemenn».

Varselet fra Østfinnmark politidistrikt nevnte eksplisitt at ti til femten asylsøkere daglig, relatert til tilgjengelig mannskap, den faktiske registreringa som ble gjort, samt de fysiske forholdene på grensestasjonen, men dette ble ikke lagt til grunn for den videre håndteringen i Politidirektoratet.

Politidirektoratet har tidligere nektet å offentliggjøre rapporten, og de vil enda ikke kommentere innholdet i den. Direktoratet viser til at en sammenstilling av rapporter kommer til høsten, og at de først da vil kommentere innholdet.