Støre i strupen på regjeringens nordområdepolitikk

Kaller politikken en «glanset brosjyre» uten plan og fremdrift.

Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre mener at hans regjering «så» at nordområdene er «fremtiden». Regjeringen e rikke enig, og mener Støre mest snakket i fine ord uten å snakke om konkrete tiltak.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Bård Glad Pedersen

Ikke enig: Statssekretær Bård Glad Pedersen.

Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix

Ap-leder Jonas Gahr Støre berømmet først seg selv for nordområdesatsingen under Arbeiderpartiets landsmøte i dag.

Støre, som lanserte sin nordområdepolitikk på Universitetet i Tromsø høsten 2005, takket fra talerstol først tidligere rektor Jarle Aarbakke som han kalte en «mentor» i nordområdepolitikken.

– Vi gjorde nordområdene til Norges viktigste satsningsområde i utenrikspolitikken, sa Støre.

– Ingen plan, ingen fremdrift

Så gikk han i strupen på dagens regjering, og kalte nordområdesatsingen deres en «glanset brosjyre»:

– Regjeringen har ingen plan, ingen fremdrift og den mangler vilje og ambisjoner for nordområdene, sa Støre.

Han fortsatte:

– For mens Norge legger seg på været, har resten av verden våknet. Og oppdaget potensialet lengst nord.

Støre sa deretter at de store nasjonene har sett «det vi så - at nordområdene er fremtiden».

– På denne arenaen må vi ha store ambisjoner, fordi det handler om muligheter for hele landet, sa Støre, og la til:

– Og mer enn det, det handler om muligheter for hele verden.

UD: – Vi prioriterer

Statssekretær Bård Glad Pedersen i Utenriksdepartementet (UD) sier derimot at Støres tale innehold «fine ord», men ingen konkrete forslag.

– Vi har fulgt opp med konkret satsing i nord. I budsjettet for i år økte vi satsingen på nordområdetiltak med nærmere 350 millioner kroner.

Pedersen sier Norge prioriterer infrastruktur, samferdsel, kunnskap og verdiskaping i nord. Han peker på at regjeringen har nylig foreslått å legge et eget såkornfond til Nord-Norge.

– Dette er konkrete forslag som gir resultater. Slik blir Nord-Norge er en av landets mest nyskapende og bærekraftige regioner, sier Pedersen.

Pedersen fremhever også det internasjonale samarbeidet i nord, og samarbeidet med Russland.

– Vi har økt den treårige avtalen med Barentssekretariatet med 18 millioner kroner for å sende et klart signal om at vi ønsker å styrke folk-til-folk-samarbeidet i en tid med utfordringer på andre områder.