Reindriftssamer reagerer på at samepolitikere har gått mot reindrifta

Norske reindriftsamers landsforbund reagerer på at fremtredende samepolitikere har tatt parti mot reindrifta i striden om utmarka i Nesseby.

Ellinor Marita Jåma under Sametingets plenum

Ellinor Marita Jåma reagerer på at flere samiske politikere har jobbet for at Nesseby-saken ikke skulle ankes.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Det er litt uryddig at også politiske partier går inn og tar part i en sånn sak. Det forundrer meg litt at NSR har engasjert seg så direkte, sier leder av Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma.

Hun reagerer på at fremtredende samepolitikere har jobbet for at Nesseby-saken ikke skal ankes fra Utmarksdomstolen videre til Høyesterett.

Det lokale reinbeitedistriktet gikk imot at Nesseby bygdelag skulle få eksklusive rettigheter til en stor del av kommunen.

Da bygdelaget likevel vant saken, gikk Norske Samers Riksforbund (NSR) mot at den skulle ankes.

Tar parti for bygdelaget

Ellen Marita Jåma mener at politikerne går imot reindriftens ønske, og heller tar parti for bygdelaget, som vant saken i første rettsrunde, og med det styre over 400 kvadratkilometer utmark.

Før spørsmålet om en anke skulle behandles i styret for Finnmarkseiendommen søkte tidligere sametingspresident Ailo Keskitalo råd hos jusprofessor Øyvind Ravna.

Øyvind Ravna

Jusprofessor Øyvind Ravna.

Foto: Privat

– NSR har tatt part med bygdelaget

Keskitalo la ikke vekt på at Ravna også hadde vært såkalt rettsmedhjelper for Nesseby bygdelag.

– I den her saken så har vi ønsket alternative innspill til det som FeFo gjennom sin administrasjon har lagt fram for styret. I den sammenheng så anser vel vi at reindriftas interesser har vært godt ivaretatt, siden de har vært i samarbeid med FeFo i den her saken, sier hun.

Leder av Norske Reindriftsamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma, er ikke like fornøyd.

– Her har NSR tatt tydelig part med bygdelaget, og ikke med reindrifta, sier hun.