Reagerer på stans av rapport om manglende forsvarsevne i Finnmark

En rapport om Forsvarets langtidsplan som skal konkludere med at Finnmark er tapt dersom Russland går for invasjon, vil ikke bli vist til offentligheten. Stortingspolitiker Kåre Simensen er kritisk.

Kåre Simensen (Ap)

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant fra Finnmark, Kåre Simensen, er kritisk til at offentligheten ikke får lese rapporten.

Foto: Finnmark fylkeskommune/Åserud

I helgen ble det kjent at forskningsrapporten fra Forvarets forskningsinstitutt ikke skal publiseres. Ifølge Klassekampen skal rapporten ha avdekket kritiske mangler i Forsvaret dersom den mekaniserte brigaden i Troms blir bygget ned.

Årsaken til at rapporten ikke skal publiseres er noe uklar, men en ting er sikkert:

Presse, politikere og vanlige folk får ikke tilgang til forskningen.

– Jeg blir nysgjerrig på vår evne og vilje i den nye langtidsplanen til å forsvare også det nordligste fylket vårt, rapporten har et scenario som viser at vi ikke er i stand til å forsvare Finnmark. Det gjør meg veldig bekymret, sier Kåre Simensen, Arbeiderpartiets stortingsrepresentant fra Finnmark.

Ubåt

Bruk av ubåt, kampfly, og kystkorvetter skal ifølge rapporten ikke være nok til å forsvare Alta.

Foto: Mats Hjelmeland, / Forsvaret

Han er med i Forsvarskomiteen som skal vurdere langtidsplanen til Forsvaret.

Alta kan ikke forsvares

Hvorfor er han så bekymret? Historien er noe innviklet.

Den handler om en forskningsrapport og dystre spådommer rundt hvorvidt Forsvaret vil klare å forsvare Finnmark ved en invasjon. Forsvaret forskningsinstitutt analyserte et scenario hvor russiske styrker ble fløyet inn til Alta, og Forsvaret måtte svare på invasjonen med kampfly, ubåter, og kystkorvetter.

Forskerne konkluderte med at Norge ikke vil klare å forsvare Alta. Nå er denne rapporten stanset.

– Det er synd at forskningen som går inn på forsvaret av Norge blir stanset. Jeg vet ikke den eksakte grunnen, men jeg oppfatter det slik at den er blitt stoppet byråkratisk, sier Simensen.

Stanset etter telefonsamtale

Klassekampen avslører at rapporten ble stanset etter at kontreadmiral Elisabeth Natvig i forsvarsdepartementet ringte forskningsinstituttets direktør, og rapporten ble utsatt for en ny kvalitetssikring. Så ble den stoppet.

Elisabeth Natvig

En telefon fra kontreadmiral Elisabeth Natvig fikk stoppet rapporten.

Foto: FMS

Elisabeth Natvig leder arbeidet med langtidsplanen for Forsvaret. Langtidsplanen skaper strid: deler av Forsvaret vil beholde en full mekanisert brigade i Nord-Norge, andre ønsker å bygge ned den tradisjonelle Hæren, og heller satse på spesialstyrker, kampfly, og ubåter.

NRK fikk svar fra stabssjef Jan Erik Torp på e-post om hvorfor vi ikke får tilgang til å lese rapporten.

«Analysen av stridssituasjonen var god, men det ble trukket konklusjoner utover det analysene gav dekning for. Men arbeidet og analysene som ble gjort vil utvilsomt bli benyttet i fremtidig arbeid, mest sannsynlig som en del av en større rapport.»

– Gjør meg utrygg

Kåre Simensen er i fløyen som vil beholde Hæren. Han skulle gjerne ha lest rapporten likevel.

– Det er viktig for oss å ta del i den typen informasjon og kunnskap i forhold til hvilke utfordringer man kan møte i fremtiden. Når man får vite at rapporten har kjørt scenarioer om vår forsvarsevne og viser at vi ikke er i stand til å forsvare hele landet, gjør det meg utrygg.