Politiet slår alarm: Har ikke plass til alle flyktningene som kommer

Forholdene for asylsøkere ved Norges grenseovergang til Russland er helt gråsonen for hva som er etisk forsvarlig, mener Politiets fellesforbund.

Syria-flyktninger på Storskog

Denne familien fra Syria kom onsdag 2. september til Storskog grensekontroll. Nå venter passkontroll inne på stasjonen før flyktningene blir fraktet til Oslo.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Stadig flere asylsøkere krysser nå grensen mellom Norge og Russland, men grensekontrollstasjonen på Storskog er ikke egnet til å ta imot et så stort antall flyktninger.

Finnes ikke eget rom på stasjonen

Bjørn Tharaldsen, nestleder i Politiets fellesforbund i Øst-Finnmark, sier behandlingen av flyktninger på grensestasjonen helt i gråsonen for hva som er etisk forsvarlig.

– Etter at flyktningene er kommet over grensa, må de vente i ankomsthallen på stasjonen sammen med andre reisende. Det finnes ikke noe eget rom der man kan oppholde seg, forteller Tharaldsen som selv jobber som grensekontrollør på Storskog.

Politiet: Menneskesmugling foregår

Så langt i år har over 160 flyktninger kommet over grensa ved Storskog i Finnmark, mot bare 10–15 tidligere år.

Politiet mener at det foregår en utstrakt menneskesmugling over grensa.

– Vi opplever at en ny reisevei for flyktninger til Norge går via Russland. Før gikk den via Europa, sier stasjonssjef ved Kirkenes politistasjon, Hans Møllebakken, til NRK.

Flyktninger via Storskog

Grenseovergangen på Storskog er blitt en ny innfallsport for blant annet syriske flyktninger. Karina Nærum sier at en russisk grensevakt forsøkte å bestikke henne til å ta med flyktninger over grensen.

Foto: ERLEND AAS / SCANPIX

Må pakke ut bagasjen i offentlighet

Tharaldsen beskriver situasjonen inne på selve grensestasjonen som kaotisk, etter at antallet flyktninger som kommer over grensa har økt kraftig gjennom 2015.

Arbeidet med å bekrefte identiteten til de som kommer er krevende, og tar lang tid. Onsdag denne uken kom det flere flyktninger fra Syria syklende fra Russland.

Fasilitetene som møter dem på Storskog er svært dårlige. Gjennom vinduene ut mot oppstillingsplassen for kjøretøy kan andre reisende se flyktninger som venter på å bli intervjuet av norsk politi.

Syria-flyktning på Storskog

Den syriske flyktningen kom over grensa fra Russland på sykkel onsdag ettermiddag. Politiet i Østfinnmark sier at en jevn strøm av syriske flyktninger nå kommer over grensa på sykler - hver dag. Den russiske grensestasjonen i bakgrunnen.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Må pakke ut bagasjen i offentlighet

Også når tollerne går gjennom bagasjen er dette noe som skjer i full offentlighet.

– Vi har ikke fasiliteter som klarer å ivareta denne typen trafikk og den behandlingen asylsøkere skal ha. Det kan være kaotisk og det er dårlig bemannet, som skaper store utfordringer for oss, sier Tharaldsen.

I en etisk gråsone

Det er også flere flyktninger som benytter sykler for å komme seg til grensa. Grenseavtalen mellom Norge og Russland fastslår at grensen ikke kan krysses til fots.

Tharaldsen i Politiets fellesforbund mener det er et behov for et skjermet område på grensestasjonen, samt at bemanningen økes.

– Klarer dere å ivareta personvernet?

– Når det gjelder etikk og flyktningene beveger vi oss i en gråsone, sier han.

– Vi har nok med å håndtere den økte flyktningetrafikken, som kommer på toppen av den ordinære trafikken, og som vi er bemannet for. Dette er en svært krevende situasjon for oss, sier Tharaldsen.

Laster kart, vennligst vent...