Ordfører i Loppa mener små forhold skaper konflikter

Steinar Halvorsen (H) mener de interne konfliktene i Loppa kommune kunne vært unngått hvis de slo seg sammen med Alta.

Steinar Halvorsen

Ordfører i Loppa, Steinar Halvorsen (H), mener at kommunen hadde kommet bedre ut av ting, om de hadde slått seg sammen med Alta.

Foto: André Bendixen / NRK

Tidligere denne uken skrev NRK om situasjon i Loppa kommune. To av tre leger i kommunen har varslet at de slutter grunnet interne konflikter i kommunen.

Loppa-ordfører Steinar Halvorsen avbrøt derfor sin sykemelding i oktober for å prøve å rydde opp i intrigene.

– Det var dessverre for sent til å få til en løsning, sier Halvorsen.

Han sier det har vært vanskelig å finne en løsning, og at de har jobbet med utfordringene de har hatt denne høsten.

Olav Gunnar Ballo

Kommunelege Olav Gunnar Ballo har i en artikkel i NRK belyst flere av utfordringene i Loppa kommune.

Foto: André Bendixen / NRK

Mener kommunen er for liten

Tilsynsrapporten som Fylkesmannen i Aust-Agder har laget tar opp flere mangler i Loppa kommunes helsetilbud. Det er generelt mangel på fagfolk i helsetjenesten i kommunen, og det er ikke sykepleierne som i praksis leder virksomheten på sykehjemmet.

De har også avdekket store språkbarrierer, fordi en stor andel ansatte er utlendinger med dårlige språkkunnskaper.

– Politisk ledelse har ikke vært til stede tidlig nok i denne saken og det er beklagelig, sier Loppa-ordføreren om tilsynsrapporten.

Halvorsen mener at større kommuner, som Alta kommune, ikke ville havnet i en slik situasjon.

– Hvis vi slår oss sammen med Alta vil mange av de problemene som kommer fram i rapporten løses, mener han.

Bilde av rådmannen og ordføreren

Rådmann Marion Høgmo har sagt sin stilling i Loppa kommune. Ordfører Steinar Halvorsen tror at mange av de utfordringene kommunen har møtt i det siste kunne vært unngått i en større kommune.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Vanskelig å rekruttere fagfolk

Tidligere har både lederen i Fagforbundet, Halvor Pettersen, og tillitsvalgt, Laila Alvilde Johansen, sagt at behovet for kvalifiserte helsearbeidere er stort i kommunen.

Både den politiske ledelsen og administrasjon mener det er en utfordring å rekruttere fagfolk til kommunen.

– Med så små forhold som det er her, blir det vanskelig å rekruttere et godt faglig miljø, sier Halvorsen.

På grunn av utfordringene som har vært i kommunen har kommunelegene Olav Gunnar Ballo og Paul Olav Røsbø sagt opp.

– Det er veldig synd at to leger nå har sluttet. Det vil ødelegge en god legedekning vi har hatt i to år nå, sier ordføreren, som legger til hans parti jobber for å endre strukturen i helsesektoren i kommunen.

– Høyre ønsker å endre organisasjonsmodellen i den administrative ledelsen i helsesektoren. Årsaken er at det har vært for mange involvert i denne saken.

Paul Olav Røsbø

Paul Olav Røsbø har også sagt opp sin stilling som kommunelege i Loppa. Han har blant annet jobbet knallhardt med å sikre et best mulig legebåt-tilbud i Vest-Finnmark.

Foto: André Bendixen / NRK