Oljeindustrien vil ha universitetsutdanning i Hammerfest

Hammerfest (NRK): Flere aktører har startet arbeidet som kan resultere i at Campus Hammerfest blir dobbelt så stort som i dag

Arve Paulsen

OLJEOPTIMIST: – Petroleumsindustrien vokser. Vi har behov for å utdanne våre lokale ungdommer til framtida, sier Arve Paulsen, samfunnskontakt for UiT Norges arktiske universitet.

Foto: Jan Harald Tomassen

– Det som er tenkt er et nytt bygg der Universitet skal være en sentra del. Men det er også tenkt at det kan være mulig for andre aktører å være inne i et kompetansemiljø i Hammerfest, sier Arve Paulsen, samfunnskontakt for UiT Norges arktiske universitet.

Han har fått ideen fra oljenæringa i Hammerfest på bordet. Den kan føre til et mangfoldig miljø – dobbelt så stort som dagens universitetsmiljø.

– Prosjektet tok inn over seg det behovet som er i vår landsdel for høyere utdanning og for etter- og videreutdanning, sier Paulsen.

Han nevner flere mulige elementer: Teknisk fagskole, kurs- og kompetansesenter, Hammerfest folkebibliotek, vitensenter, Newton-rom, og et vekst- og utviklingsmiljø.

Sikre kompetanse

Ideen til å videreutvikle universitetsmiljøet i Hammerfest kommer fra utviklingsselskapet Pro Barents.

– Fokuset i prosjektet har vært å sikre kompetanse til industrien på lengre sikt, sier forretningsutvikler Kjartan Mikalsen.

– Dersom man skal klare å oppnå den potensielle ringvirkningen man kan se av oljeindustrien i nord, må det også bygges kompetanse som forsynes jevnlig. Dersom man klarer å koble kompetanse til industrien, er det med på å styrke industrien og kompetanseinstitusjonene sammen.

I tillegg til et stort bygg for ulike miljøer dreier prosjektet Barents kompetanse seg om litt mer:

– Resten av prosjektet har vært knyttet til kobling mellom universitet og industri, hvordan man kan sikre jevn kompetansetilføring til industrien på enger sikt gjennom dialog og samarbeid med utdanningsinstitusjonene, sier Mikalsen.

Kommunen er på ballen

Tanken om et dobbelt så stort universitetsmiljø er foreløpig bare en tanke. Men Hammerfest kommune er allerede i ferd med å etablere en arbeidsgruppe for jobbe videre med saken.

Hos universitetet er iallfall ideen godt mottatt:

– Vi er jo den regionen i Norge som er i vekst. Petroleumsindustrien vokser; vi går og venter på åpningen av Goliat rett rundt hjørnet og ser de nye feltene som blir planlagt. Det er her det skjer. Vi har behov for å utdanne våre lokale ungdommer til framtida, sier Paulsen.