NRK Meny
Normal

Gruveselskap har ingen avtale med reindriften

I går jublet Nussir over tillatelsen til å sende ut gruveavfall i Repparfjorden. Men avtalen med reindriften er ikke på plass.

Rein

Gruveselskapet Nussir har ikke kommet til enighet med reindrifta, slik regjeringen har krevd før gruveoppstart.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Da regjeringen velsignet gruveprosjektet Nussir i Vest-Finnmark i fjor, var det under forutsetning av at gruveselskapet kom til enighet med reindriften i området før oppstart.

– Vi har ikke hatt kontakt med Nussir siden i fjor og saken ligger uløst, forteller distriktsleder Mikkel Nils Sara i beitedistrikt 22.

Gruven forstyrrer både flyttevei og beiteland for reindrifta i Kvalsund, ifølge næringen.

Mikkel Nils M. Sara

Leder i reinbeitedistrikt 22, Mikkel Nils M. Sara

Foto: Bente Bjercke

Krav om avbøtende tiltak

Da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i fjor godkjente gruveplanene og bruken av sjødeponi i Repparfjorden, stilte han krav til Nussir. Selskapet måtte komme frem til såkalte avbøtende tiltak for reindrifta.

– Vi trenger landarealer som henger sammen og kan tilby det som trengs for å holde flokken i området, fastslår Sara.

Ønsker dialog

Øystein Rushfeldt

Øystein Rushfeldt, direktør i Nussir

Foto: Roger Manndal, NRK

Direktøren i Nussir mener en avtale med reindrifta ikke utelukkende er gruveselskapets ansvar.

– Det å komme til enighet betyr at begge parter må være villige til å gjøre et skikkelig forsøk på å finne en løsning. Vi vil ha dialog, sier direktør Øystein Rushfeldt.

Nussirgruven kan skape 150 arbeidsplasser i Kvalsund kommune, men både miljøvernere, fiskeri og urfolksorganisasjoner ønsker å stanse prosjektet.

– Samiske interesser er mer enn bare reindrift, påpeker Rushfeldt. Kvalsund er en sjøsamisk kommune og arbeidsplasser trengs for at de sjøsamiske lokalsamfunnene skal videreføres, ifølge ham.

– Godt nok

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

I en epost til NRK sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner at han ikke kommer til å gripe inn i dialogen mellom reindriften og gruven. Sanner viser til at det i utslippstillatelsen er stilt vilkår til utslipp og støy fra gruven. Han mener det er godt nok til å vise hensyn til reindrifta.

– Uten å ha gjort en helhetsvurdering, forventer regjeringen at vi skal tilpasse oss flere store inngrep samtidig, sier Mikkel Nils Sara. Han tenker ikke bare på gruvedriften, men også på kraftlinjen som skal bygges i Nord-Norge og gjennom Kvalsund.

– Vi har problemer med å se hvordan vi skal klare å tilpasse oss disse svært store inngrepene i distriktet, sier distriktlederen.