NRK Meny
Normal

Norsk omlasting ble for dyr for Lukoil

Det russiske oljeselskapet Lukoil sier at omlastingen av råolje i Kirkenes er avsluttet utelukkende på grunn av kostnadsnivået.

Oljevernøvelse

I fjor sommer sluttet Lukoil med omlasting av olje i Kirkenes og flyttet aktiviteten til Murmansk. Dette har kun med økonomi å gjøre, bekrefter Lukoil overfor NRK. Her fra en oljevernøvelse i oktober 2015.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Etter to og et halvt år med omlasting av olje i Kirkenes mistet i fjor Norterminal sin eneste kunde Lukoil, som startet tilsvarende omlasting i Murmansk-fjorden.

Overfor NRK bekrefter Lukoils kommunikasjonsavdeling at valget om å droppe omlasting i Kirkenes er tatt av økonomiske hensyn.

Jacob B. Stolt-Nielsen

Daglig leder i Norterminal Jacob B. Stolt-Nielsen.

Foto: Ole-Tommy Pedersen/Finnmarken

Daglig leder i Norterminal Jacob B. Stolt-Nielsen kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen.

– Vi vet at Kirkenes er veldig effektiv og kostnadsbesparende for Lukoil.

– Lukoil sier til oss at dette ikke handler om politikk, men økonomi?

– Lukoil er nødt til å vise verden at de kun tar økonomiske beslutninger. Men vi følger og analyserer totalkostnadene meget godt og vi er helt sikre på at total kostnaden i Kirkenes er lavest, på grunn av Kirkenes’ gode værforhold og lave skipstrafikk, sier Stolt-Nielsen til NRK.

Tjente gode penger på omlastingen

Omlasting av råolje fra produksjon i Nord-Russland til markedene i Europa og Nord-Amerika har vært god butikk for Norterminal Floating Storage AS, som driver selve omlastingen.

  • Selskapet leverte i 2015 et resultat på 68 millioner kroner av en omsetning på 218 millioner.
  • Norterminal Response AS gikk med nesten 14 millioner i overskudd i 2015 – av en omsetning på 38 millioner.

Stolt-Nielsen avviser at Norterminal har tatt seg for godt betalt for sin oljeomlasting i Kirkenes.

– Om vi hadde drevet omlasting i fem til ti år ville dette vært meget god forretning. Men vi har gjort store investeringer i lektere, båter og beredskap. Dette blir avskrevet over mange år og vi har priset inn risiko i driften. Vi sitter nå med alt utstyret og de gode resultatene de siste to årene har gjort at vi har fått tilbake det vi har investert, men ikke stort mer enn det.

– Hvor mye har dere investert?

– Våre investeringer har vært betydelige og over 100 millioner kroner totalt i Kirkenes, sier Stolt-Nielsen.

– Må ikke prise seg ut

Denne saken bør stå som en advarsel for andre norske aktører som ser på oljevirksomhet i Barentshavet som en gyllen mulighet, mener Bjørn Johansen, LO-sjef i Finnmark.

Går til streik mot regjeringen

Bjørn Johansen, LO-sjef i Finnmark.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Dette er aktører som konkurrerer i et internasjonalt marked og de ser selvfølgelig på pris. Da gir det samarbeidspartnere i Norge et ansvar om å være konkurransedyktige. Jeg synes det er trist dersom det er slik Norterminal ikke klarte å konkurrere på pris og at det nå er grunnen til at Kirkenes har mistet alle disse arbeidsplassene.

– Det er viktig at de norske aktørene ikke legger lista så høyt at vi sitter igjen med, slik som med Norterminal, ingenting. Vi så litt det samme i Hammerfest under Snøhvit-utbyggingen, der priser for leie av hybler gikk helt av skaftet, siden man trodde at Statoil ikke hadde noe takhøyde. Men nå er prisene og kostnaden presset i denne næringen og det bør alle og enhver ta inn over seg.