Nå slår NSR ring rundt Finnmarkseiendommen

Norske Samers Riksforbund ønsker å beholde Finnmarkseiendommen, men mener hensynet til samisk bruk må bli bedre

Turisme i Finnmark

Tiden er moden for å gi Finnmarkseiendommen ro, sier Ragnhild Nystad fra Karasjok Sameforening. NSR har nå vedtatt at de ønsker å beholde Finnmarkseiendommen. Her fra øvre Pasvik.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Det ble sterke reaksjoner da leder i Norske Samers Riksforbund, Beaska Niillas, i forrige uke sa at staten har stjålet grunnen i Finnmark fra lokalbefolkningen. Og at dagens eier, Finnmarkseiendommen (Fefo), derfor ikke har rett til å forvalte grunnen i fylket.

Beaska Niillas

NSR-leder Beaska Niillas skapte overskrifter med sitt utspill om at staten har stjålet Finnmark fra folket.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Men på sitt eget landsmøte forrige helg slo partiet hans ring rundt Finnmarkseiendommen.

– Finnmarkseiendommen ble etablert på grunnlag av finnmarksloven. Og vi forhandlet oss fram til at det skulle bli et forvaltningsorgan i Finnmark, for Finnmark. Det var vanskelige forhandlinger, og jeg synes at vi nå skal gi Fefo ro, sier Ragnhild Nystad fra Karasjok Sameforening.

Ga sin tilslutning i 2005

Hun var visepresident på Sametinget for Norske Samers Riksforbund i 2005 da Sametinget ga sin tilslutning til finnmarksloven og det ble bestemt at Finnmarkseiendommen, FeFo, skulle overta grunnen i fylket fra staten.

Ragnhild Lydia Nystad

Ragnhild Nystad fra Karasjok Sameforening.

Foto: NRK

Fylkestinget i Finnmark og Sametinget sitter sammen i Fefo som forvaltere av land og vann, men ikke alle er fornøyd med hvordan dette gjøres.

NSR-leder Beaska Niillas ønsker heller at bygdefolk skal styre over sine egne områder.

– Det er åpnet allerede i loven og dens bestemmelser at finnmarkskommisjonen skal utrede de samiske rettighetene. Og den prosessen pågår. Mange har reist krav om lokal forvaltning. Bare i Karasjok er det kommet 151 krav. Om hver av de gruppene skal forvalte selv, blir det en stor kabal å sette sammen, sier Nystad.

– En ganske stor frustrasjon

Utspillet fra NSR-leder Beaska Niillas har skapt reaksjoner fra fylkespolitikere og andre sametingspolitikere, men Sametingspresident Aili Keskitalo forstår hva hennes partileder egentlig mener.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo understreker at Fefo er kommet for å bli, men har en vei å gå før de oppfyller sin formålsparagraf. Keskitalo ble valgt som NSRs sametingspresidentkandidat før neste års valg.

Foto: Robin Mortensen/NRK

– Jeg tar dette som et utrykk for en ganske stor frustrasjon blant mange samer, som på den ene siden er bekymret for at det virker vanskelig å få gjennom ulike typer samiske rettigheter. På den andre siden er man ikke helt fornøyd med hvordan Fefo innretter seg i sin forvaltning, sier Keskitalo og legger til:

– Jeg tror Fefo har en jobb å gjøre når det kommer til tillitsbygging blant samer.

Fjernet gammelt argument

Under landsmøtet ble det vedtatt å fjerne NSRs gamle holdning om at Finnmarkseiendommen kun er en midlertidig forvalter av grunnen i Finnmark, noe blant andre Ragnhild Nystad argumenterte for.

Likevel ser også Nystad at Fefo må jobbe for å ta hensyn til det samiske bedre enn i dag.

– Jeg regner med at Fefo helst vil beholde forvaltningen av hele Finnmark selv. Men Fefo vil nok ikke motsette seg lokal forvaltning her og der, noe som jeg mener er helt naturlig i et fylke som Finnmark, sier Nystad.