– Staten har aldri eid Finnmark

Finnmark ble aldri eid av staten, hevder leder i Norske Samers Riksforbund, Beaska Niillas. – Statens eiendomsrett ble bygd på gammelt tjuveri. Dagens eier FEFO har derfor ingen rett til å forvalte grunnen, mener han.

Utmark i Finnmark

Store deler av Finnmark er utmark som forvaltes av Finnmarkseiendommen. Tilegna gjennom tyveri, mener leder i Norske Samers Riksforbund, Beaska Niillas.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

For tiden kartlegger Finnmarkskommisjonen hvem som har bruks- og eventuelt eiendomsrett til utmarka i Finnmark.

I dag åpner Norske samers riksforbund (NSR) sitt landsmøte i Alta, og der skal blant annet rettighetsspørsmål diskuteres.

Slik Beaska Niillas ser det, er det åpenbart at det er folk i lokalsamfunnene som skal ha fortrinnsrett i sine områder.

I andre deler av Norge styres mye utmark av bygdeallmenninger, og slik burde det også være her, mener han. Niillas er ikke bekymret for at fylket skal bli et kronglete lappeteppe.

– Det er jo et lappeteppe mange steder sørpå, og slik har det vært i hundrevis av år, sier han.

– Men premissene for at staten hevder eiendomsrett er helt feil, mener Niillas.

Beaska Niillas

Beaska Niilas er leder i Norske samers riksforbund.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Tok seg til rette

Utgangspunktet er jo at Kongen var enehersker og eneeier i Finnmark. Kongen var vel aldri her oppe i den tiden, mener Niillas.

– Det fins ikke noe skjøte, bare en påstand.

Men kongens menn var jo her?

– Ja, de var vel her og tok seg til rette. De har aldri hatt den utstrakte bruken som vi har hatt i tusenvis av år, mener Niillas.

Han betrakter landområdene i Finnmark som tilhørende de lokale og hevder staten har tilrøvet seg eiendomsretten fra gammelt av.

– Staten gav landområdene til FEFO som fellesiendom, men kort fortalt blir det som om eieren skal bevise at han eier tjuvgodset. Røveren kan sitte og gni seg i hendene og vente på rettssystemet som er på hans parti.

– Så du mener at Finnnmarkseiendommen egentlig ikke har rett til de her områdene?

– Ja, det er det jeg sier.

– Forholder oss til loven

Jan Olli

Fefo-direktør Jan Olli.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Direktør Jan Olli i Finnmarkseiendommen sier de forholder seg til Finnmarksloven som sier at det er de som er eierne.

– Der det er tvister så får rettsapparatet avgjøre det, sier han.

Nylig avgjorde for øvrig Høyesterett at reindriftsutøverne ikke har eiendomsrett til Stjernøya.