Nå kan Troms bestemme over Finnmarks fremtid

Nå kan Troms – i teorien – strippe Finnmark for all makt og fylkeskommunale arbeidsplasser. Dette kan få store konsekvenser for forholdet mellom fylkene i nord, tror stortingspolitiker.

Troms og Finnmark

Finnmark boikottet regjering og Stortinget. Svaret kom kjapt: Troms får nå styre framtiden til Finnmark.

– Det her er en rå maktbruk fra regjeringen sin side. I stedet for å lytte til lokalbefolkningen og lokaldemokratiet, så velger de å straffe Finnmark som et ulydig lite barn, sier Senterpartiets stortingsrepresentant Marit Arnstad.

Marit Arnstad

Marit Arnstad (Sp) frykter evig splid mellom Troms og Finnmark.

Foto: Audun Torsdalen / NRK

Arnstad sikter til at kommunal- og moderniseringsdepartementet svarte på Finnmarks boikott av sammenslåinga med å gjøre en forskriftsendring som lar Troms overta styringen av hele sammenslåingsprosessen.

Nå har Troms rent flertall i fellesnemnda, som er forløperen til sammenslåingen mellom Troms og Finnmark.

Lar Troms bestemme

På Dagsnytt 18 i dag fikk kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland spørsmål om en fellesnemnd kun bestående av tromsværinger kan strippe Finnmark for alt av arbeidsoppgaver og arbeidsplasser.

– Teoretisk kan den gjøre det, men det tror jeg ikke Troms kommer til å gjøre, sier Mæland.

Samtidig understreker hun at Finnmark fortsatt kan være med å bestemme, bare de møter opp, når nemnda møtes til sitt første møte den 13. august. Det har imidlertid finnmarkspolitikerne ingen planer om.

Kirkeneskonferansen2018

Kommunalminister Monica Mæland (H) har bestemt at sammensetningen i fellesnemnda skal bestå av 19 representanter fra Troms, mens ni skal komme fra Finnmark.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Bryter lovlige vedtak

Senterpartiets Marit Arnstad mener at det klokeste departementet kan gjøre nå, er å avvente hele sammenslåingsprosessen fram til det er klart hvilke oppgaver det nye storfylket skal ha.

Arnstad tror det at regjeringen ikke hører på folket i Finnmark vil få store konsekvenser for forholdet mellom dagens to nordligste fylker i Norge.

– Nå blir det en dysfunksjonell region. Det blir en region hvor Tromsø skal bestemme over lille Finnmark. Det er ikke bra, og kan skape et varig uvennskap mellom Troms og Finnmark, sier Arnstad.

Troms tar ansvar

Kommunalminister Mæland påpeker at sammenslåingsvedtaket er fattet på Stortinget i to omganger, og at det ikke bare kan være slik at kommuner og fylker kan si nei hver gang de ikke er enige i det som blir bestemt.

– Det er sånn at når Stortinget har fattet en beslutning, så må man følge den. Det er ikke slik at man bare kan la være å delta, sier Mæland, som legger til at Troms har påtatt seg arbeidet med å sette sammen en fellesnemnd med et tungt hjerte.

Kommer ikke til å snu

Willy Ørnebakk

Fylkesleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap), er klar på at de har et stort ansvar for de ansatte i fylkeskommunen. De må få avklart viktige ting når det nye storfylket skal slås sammen 1.1.2020.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, er klar på at det er en ekstremt komplisert situasjon de nå står oppe i. På spørsmål om Troms kommer til å begynne å fatte vedtak uten Finnmark svarer han følgende:

– Jeg tenker at alle og enhver må bruke tiden til å puste litt rolig, og tenke igjennom hva som er klokt. Hva er det vi må gjøre nå, og hva er det som kan vente til det nye fylkestinget kommer på jobb, sier Ørnebakk.

Finnmark er avhengig av at minst seks av Troms sine medlemmer ikke møter for at fellesnemnda for sammenslåingen skal være ugyldig.

Fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik sier at Finnmark uansett ikke kommer til å stille med noen representanter til møtet i august.

– Vi har tenkt å kjempe videre for å få dette vedtaket opphevet, sier Vassvik.

Ragnhild VAssvik

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, vil fortsette kampen for å få reversert sammenslåingsprosessen mellom Troms og Finnmark.

Foto: Jan Harald Thomassen / NRK