NRK Meny
Normal

Krisemøte i Moskva tirsdag: Russland vil ikke ta imot uønskede asylsøkere

40 personer som Norge har forsøkt å tvangsreturnere over grensa på Storskog er blitt nektet adgang til Russland. Tirsdag møtes landene til samtaler i Moskva.

Politi på Storskog grensestasjon

Norsk politi har forsøkt å sende tilbake 60 asylsøkere til Russland etter at Stortinget godkjente endringene i utlendingsloven. Men Russland har avvist 40 personer og har i stedet sendt dem tilbake til Norge igjen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Vi mener Russland har en forpliktelse til å ta imot de personene som vi har ønsket å returnere over grensa, sier statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet til NRK mandag ettermiddag.

Jøran Kallmyr på Storskog grensestasjon

Jøran Kallmyr, statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Norge har forsøkt å returnere 60 personer over grensa på Storskog uten å realitetsbehandle søknaden om asyl.

40 av disse er igjen blitt sendt tilbake til Norge av russiske myndigheter, opplyser Kallmyr mandag kveld.

Tirsdag møtes derfor norske og russiske myndigheter på embetsnivå til samtaler i Moskva.

Norge er ikke fornøyd

Norske myndigheter er langt fra fornøyd med situasjonen som er oppstått på den norsk-russiske grensa.

– Det jobbes for fullt med å returnere asylsøkere. I stedet for at folk blir flydd ut av Finnmark er det større sannsynlighet for at folk blir sendt tilbake til Finnmark, for så å bli sendt tilbake over til Russland eller til andre hjemland, sier Kallmyr.

– Russland har avvist å ta imot rundt 40 asylsøkere som vi vil sende tilbake. Vi mener at Russland har et ansvar for å ta imot alle de personene vi har forsøkt å sende tilbake.

Dialog nasjonalt og lokalt

– Hvordan vil du definere dialogen med russiske myndigheter i denne saken?

– Dialogen har fungert på lokalt plan og nasjonalt plan, både gjennom UD, ambassader og møter mellom ministrene og på lokalt plan her i Finnmark.

– Hvorfor vil ikke da Russland ta imot disse 40 som dere har forsøkt å sende tilbake?

– Det er et forhold som vi nok kommer til å ta opp med russiske myndigheter i morgen, tirsdag, på et møte i Moskva.

Henviser til Utenriksdepartementet

– Har Russland og Norge et godt forhold i dag?

– Det er et spørsmål du må stille til UD. Jeg er statssekretær for Justis- og beredskapsdepartementet og vi driver ikke med utenrikspolitikk.

– Det at nå 40 personer dere ønsker å sende tilbake til Russland blir nektet innreise – er det en politisk handling?

– Det er også et spørsmål du må rette til UD. Vi forholder oss til de tingene som skjer i Norge, men vi har en klar formening om at den avtalen vi har med Russland tilsier at landet er pliktig til å ta imot disse personene, sier Kallmyr.