Ingen store demonstrasjoner mot ny gruvekonsesjon her

Da Nussir fikk konsesjon i Kvalsund, ble nyheten møtt med høylytte protester fra miljøvernorganisasjonene. Lenger øst i Finnmark er det tilsynelatende bare jubel, selv om også de planlegger sjødeponi.

Bjørnevatn

Det skal igjen tas ut jernmalm fra fjellet i Sør-Varanger. Selv om gruveslam skal dumpes i Bøkfjorden, har protestene ikke vært like høylytte som i Nussir-saken.

Foto: Bergersen, Ove / Samfoto

Tirsdag kom nyheten om at Sydvaranger Eiendom AS får driftskonsesjon for utvinning av jernmalm. Det betyr flere hundre nye arbeidsplasser i den lille kommunen helt øst i Finnmark.

Men i motsetning til da Nussir fikk konsesjon tidligere i vinter, har det vært relativt stille fra miljøvernorganisasjonene og miljøpartiene.

Ingen har meldt om demonstrasjoner mot reetableringen av gruvevirksomheten, som har fått tillatelse til å dumpe gruveavfall i Bøkfjorden.

Gaute Eiterjord er leder i Natur og Ungdom. Han sier at det har vært protester, men at de ikke har vært like høylytte fordi det ikke er snakk om ny gruvevirksomhet.

– Sydvaranger har nok gått litt under radaren, for der gikk jo selskapet konkurs, og man har hatt gruvedrift der så lenge at folk kjenner til den. Men jeg vil si at Natur og Ungdom og Naturvernforbundet har protestert lenge mot Sydvaranger sine planer i Bøkfjorden, sier Eiterjord.

Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom

Leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, sier at de sammen med Naturvernforbundet har protestert mot ny konsesjon i Sør-Varanger, men at denne saken ikke har vekket like stort engasjement som Nussir-saken.

Foto: Anna Birkeland Olderud / Natur og Ungdom

Overrasket over Nussir-engasjementet

Lederen i Natur og Ungdom opplyser at de derimot ikke hadde forventet så stor respons i Nussir-saken. Rundt 3500 personer har sagt at de er villig til å gå til sivil ulydighet for å stoppe gruveplanene i Kvalsund.

– Det var mange flere enn vi trodde, og saken fikk også mer oppmerksomhet enn vi trodde, sier Eiterjord om Nussir-saken.

Det engasjementet har de ikke opplevd i Øst-Finnmark.

Naturvernforbundet har sendt inn klager på tiltakets konsekvenser for naturen i konsesjonsområdet.

– Det er en skandale at gruveselskapet Sydvaranger får dumpe gruveslam i Bøkfjorden, som er en nasjonal laksefjord. Forrige gang dette ble gjort, ble miljøkonsekvensene store, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Silje Lundberg

Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, var tidlig ute å protesterte mot vedtaket, men det var ikke mange andre som ga tommelen ned til dumping av gruveavfall i Bøkfjorden.

Foto: Andreas Kalvig Anderson

Jubeldag

Både LO og NHO gleder seg over vedtaket om å åpne for reetablering av gruvevirksomheten i Sør-Varanger kommune.

– Dette er strålende nyheter som betyr mye både for de ansatte i Sydvaranger gruver og lokalsamfunnet Sør-Varanger. AS Sydvaranger har vært en bærebjelke i lokalsamfunnet gjennom mer enn 100 år, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding.

Gabrielsen mener at ved full drift vil gruva sysselsette mer enn 400 personer.

Arild Hermstad, talsmann i Miljøpartiet De Grønne

Talsmann i MDG, Arild Hermstad, er kritisk til gjenopptakelse av gruvedrift uten krav om sirkulær drift av gruvevirksomheten i Sør-Varanger.

Foto: Ole Christian Klamas

– Dårlig nyhet for livet i fjorden

Miljøpartiet De Grønne mener at regjeringen burde ha stilt strengere krav da de ga ny driftskonsesjon til Sydvaranger Eiendom AS.

Talsmann for miljøpartiet, Arild Hermstad, sier at det er en vesentlig forskjell på gruveprosjektene i Finnmark. Nussir er et nytt prosjekt, mens Sydvaranger har vært etablert i over hundre år i Sør-Varanger.

– Man vet at dette ikke er en ny tillatelse, sier Hermstad, som mener at regjeringen burde ha stilt strengere krav i den nye driftskonsesjon.

– Dette er en dårlig nyhet for livet i fjorden, for man burde stilt krav om sirkulær gruvedrift. Gruveavfallet burde vært utnyttet bedre.

Neptune Network aksjonerer mot Syd-Varanger Gruve

Neptune Network aksjonerte mot Syd-Varanger Gruve i 2010. Den synlige motstanden har ikke vært like tydelig de siste dagene.

Foto: Privat / NRK

Støtte i lokalsamfunnet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) betegnet tirsdagen som en svært god dag for både Finnmark og Nord-Norge.

Røe Isaksen er klar på at driftskonsesjon stiller krav til gruvevirksomheten i Sør-Varanger. De skal til enhver tid ha en driftsplan som er godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, og Sydvaranger Eiendom AS skal forsøke å minimere gråbergsproduksjonen, samt stille tilstrekkelig sikkerhet til å dekke sin sikrings- og oppryddingsplikt.

– Det er sterk støtte i Kirkenes til gjenopptakelse i gruvedriften. Det er også gledelig at det lokale reinbeitedistriktet og selskapet har kommet til enighet om driften på en god måte, sier Røe Isaksen.

Torbjørn Røe Isaksen

– Over hundre års industrihistorie i Sør-Varanger kan nå bli videreført, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om vedtaket om å gi Sydvaranger Eiendom driftskonsesjon.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK