Ingen felles kjøreregler for ett av verdens mest sårbare havområder

Nå skal åtte land vurdere sikkerheten i Arktis.

skipsfartøy i arktis is

Mindre havis i Arktis gjør at skipstrafikken vil øke i området. Nå samler de arktiske landene seg for å forbedre sikkerheten.

Foto: Kystverket

– Det er øde og lange avstander. Redningshelikopter er ikke på plass etter to-tre timer. Det kan ta dager. Det er viktige faktorer man må bake inn når man skal analysere risikoen, sier Trond Langemyhr i Kystverket.

Mens isen smelter i Arktis, øker trafikken i ishavet. Det betyr større risiko for ulykker og uhell i et sårbart miljø.

Men i dag finnes det ingen felles kjøreregler for sikkerheten til havs i ett av verdens mest sårbare havområder.

Trond Langemyr

Trond Langemyr er fungerende sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket

Foto: Kystverket

Derfor skal åtte arktiske land starte samarbeidet om å forbedre sikkerheten til havs lengst nord. På russisk side vil arbeidet med et gassanlegg føre til at flere gass-skip på sikt vil seile inn i norske områder, sier Trond Langemyhr i Kystverket.

– Når det en gang åpner seg så mye at det også kan trafikkere containerfartøy gjennom den nordlige sjøruten, vil man virkelig kunne se en stor økning, sier Langemyhr.

Arktiske Bikkepunkt

Mindre havis i Arktis gjør at skipstrafikken vil øke i området. Nå samler de arktiske landene seg for å forbedre sikkerheten.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

Ingen felles kjøreregler

Langemyhr registrerer flere skip og større menneskelig aktivitet til havs aller lengst nord. Det åpne havområdet i Arktis blir stadig større, mens polisen smelter mer og mer. Området er et av verdens mest krevende for beredskap.

For to år siden ble alle de fem nordiske landene, samt Canada, USA og Russland enige om å forebygge oljerelaterte ulykker i verdens nordligste hav fra både oljesektoren og skipsaktivitet.

Direktør for sekretariatet i Arktisk Råd, Nina Buvang Vaaja, sier det er stadig viktigere å få til et samarbeid om beredskap i Arktis.

– I Norge har vi generelt stor tillit til våre myndigheter. Men det kan være viktig for folk som bor i Finnmark og Troms å vite at det finnes systemer og prosedyrer som håndterer ulykker som norske myndigheter ikke har umiddelbar tilgang til, sier Vaaja.

Nina Buvang Vaaja

Nina Buvang Vaaja er direktør for sekretariatet i Arktisk Råd.

Foto: Arctic Council Secretariat / Linnea Nordström

– Vil påvirke miljøet

Arktisk råd er et regjeringssamarbeid mellom alle utenriksministerne i de åtte medlemslandene. Hvert andre år møtes alle utenriksministerne til et felles møte.

Neste møte er i 2019 der arbeidet til rådet og Kystverket om å finne en felles kurs for beredskapen i Arktis vil bli diskutert.

Alle de arktiske landene er enige om at det sårbare miljøet lengst nord må beskyttes, forteller Vaaja.

– Alle landende rundt Arktis er bundet sammen av ishavet. Uhell eller ulykker i disse farvannene vil kunne påvirke miljøet på en måte som ingen ønsker, sier Vaaja.