Husker ikke bekymringsmelding om samfunnstoppen

Daværende fylkeshelsesjef i Finnmark kan så langt ikke bekrefte at de fikk inn en bekymringsmelding om den siktede samfunnstoppen fra Troms.

Tidligere Park hotell, Parksenteret

Det var her i dette bygget samfunnstoppen fra Troms skal ha invitert ungdommer fra en barnevernsinstitusjon på slutten av 90-tallet. Den gang var deler av bygget et hotell.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

– Den er aldri forelagt meg i alle fall. Det hadde jeg i tilfelle ganske sikkert husket, sier tidligere fylkeshelsesjef i Finnmark, Arnt Uchermann.

Det var på slutten av 90-tallet den siktede samfunnstoppen i Troms angivelig skal ha invitert en eller flere ungdommer fra en barnevernsinstitusjon til hotellrommet sitt i Alta.

På dette tidspunktet hadde fylkeskommunen ansvaret for barnevernsinstitusjonene – fram til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) tok over i 2004.

Som fylkeshelsesjef hadde Uchermann øverste ansvar for barnevernet i fylket, men han kan altså ikke bekrefte å ha fått inn noen melding om den påståtte episoden.

Avviser ikke hendelsen

Uchermann kan likevel ikke avvise at episoden har skjedd – eller at en ansatt ved institusjonen har skrevet en bekymringsmelding.

– Sånne ting kan man aldri utelukke. Men meldingen ble ganske sikkert ikke forelagt meg, forklarer Arnt Uchermann, som i dag er pensjonist.

Politistasjon

Samfunnstoppen i Troms er varetektsfengslet i fire nye uker, etter fengslingsmøtet torsdag.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

NRK Finnmark har også vært i kontakt med den som var leder for barnevernsinstitusjonen på slutten av 90-tallet. Vedkommende ønsker ikke å uttale seg.

– Informasjonen fra Bufetat avgjørende

Det var torsdag NRK Finnmark meldte at den siktede samfunnstoppen fra Troms skal ha invitert en eller flere gutter fra institusjonen til hotellrommet sitt på slutten av 90-tallet.

Første gangen NRK var i kontakt med Bufetat region nord om episoden kjente de ikke til den, men senere i uken viste det seg at en ansatt ved institusjonen kjente til saken. Derfor bestemte Bufetat seg for å kontakte politiet i Tromsø med informasjonen de hadde.

Under fengslingsmøtet i Tromsø i går nevnte Ulf E. Hansen, advokaten til samfunnstoppen, at det er informasjonen fra Bufetat som gjorde at politiet ba om forlenget fengsling av den siktede. Samfunnstoppen blir nå varetektsfengselet i ytterlige fire uker.

Ulf E. Hansen stilte seg også kritisk til at Bufetat har sittet på det de mener er viktig informasjon i mange år.

Ulf E. Hansen

Ulf E. Hansen er advokaten til den samfunnssiktede samfunnstoppen. Hansen har satt spørsmålstegn med hvorfor Bufetat lenge har sittet på det de ser på som viktig informasjon – uten å gjøre noe med den før nå.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Bufetat: – Ingen ytterligere kommentarer

Til NRK Finnmark svarer Bufetat Nord-direktør Pål Christian Bergstrøm fredag per mail at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere:

«Bufetat region nord ble mandag kontaktet av NRK som hadde mottatt et tips som omhandlet en angivelig tidligere bekymringsmelding til Bufetat, vedrørende kontakt mellom en ungdom fra en barnevernsinstitusjon og vedkommende som sitter varetektsfengslet. Dette var en ukjent sak for Bufetat. På bakgrunn av henvendelsen foretok Bufetat en gjennomgang i arkiv og fant ingen varslinger i saken. Det viser seg imidlertid ved ytterligere søk at en ansatt ved gjeldende institusjon, oppgir å gjenkjenne innholdet i saken, slik den var formidlet av NRK. Denne omtalte hendelsen er langt tilbake i tid og før etablering av Bufetat. Som følge av pågående etterforskning ønsker vi ikke å uttale oss om innhold i meldingen, eller ytterligere forhold rundt saken.»

Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør Bufetat

Pål Christian Bergstrøm, direktør i Bufetat Nord, ønsker ikke å kommentere påstandene fra advokat Ulf E. Hansen om at Bufetat lenge har sittet på viktig informasjon uten å gjøre noe med den.

Foto: Marita Andersen / NRK