NRK Meny
Normal

Forlenget fengsling for samfunnstopp

Den siktede samfunnstoppen i Troms må sitte fire nye uker i varetekt, med brev- og besøkskontroll.

Gørhild Lund

Aktor Gøril Lund forlangte lukkede dører ved starten av fengslingsmøtet.

Den siktede samfunnstoppen fra Troms ble torsdag ettermiddag varetektsfengslet i fire nye uker. Det har Nord-Troms tingrett bestemt.

Mannen ble pågrepet og fengslet 4. januar, siktet for å ha utnyttet sin stilling til å oppnå seksuell omgang.

Nå er altså fengslingen ytterligere forlenget, med brev- og besøkskontroll, bekrefter Nord-Troms tingrett.

Bekymringsmelding

Ulf Hansen

Ulf Hansen forsvarer den siktede samfunnstoppen.

Ifølge forsvarer Ulf Hansen er det en bekymringsmelding fra Bufetat i Finnmark, som lå bak kravet om videre fengsling, og som også er grunnlaget for at siktelsen mot mannen nå er utvidet. Bekymringsmeldinga skal stamme fra år 2000.

– Dette er løselige påstander og rykter, og derfor ikke grunn til å utvide siktelsen, sier forsvareren, som har begjært klienten sluppet fri.

Han mener det er rart at Bufetat ikke har funnet grunn til å reagere tidligere.

– Hvis Bufetat har sittet på informasjon, er det oppsiktsvekkende, sier Ulf Hansen.

– Hvordan stiller han seg til den utvidede siktelsen?

– Han stiller seg uforstående til det, og han stusser over at hvis noen hadde bekymringsmelding, hvorfor kommer det nå, sier Hansen.

Han vil nå anke den forlengede varetektsfengslingen.

– Hvis du leser kjennelsen, så sier dommeren at det ikke er grunn til skjellig grunn til å utvide siktelsen, sier Ulf Hansen.

Kastet pressen på gangen

Både aktor og den siktedes forsvarer begjærte lukkede dører under fengslingsmøtet, noe et samlet pressekorps motsatte seg.

– Alle domsmøter skal i utgangspunktet være offentlige. I denne saken er det av stor betydning at pressen får være tilstede, fordi det handler om en samfunnstopp. Saken har stor offentlig interesse og har vakt betydelig interesse i både lokale og nasjonale medier. I tillegg er det viktig å få innsyn i siktelsen, sånn at redaktørene kan ta stilling til hvordan siktede skal omtales videre, sier TV2s reporter Arne Rovik, som framførte begjæringen på vegne av pressen.

Til slutt avgjorde tingretten at møtet skulle gå bak lukkede dører, av hensyn til de involvertes ærbarhet, av hensyn til privatlivets fred og av hensyn til den videre etterforskningen.

Politiet har annonsert en pressekonferanse klokka 1800 torsdag kveld. NRK sender pressemøtet direkte.