Høyre sier nei til regjeringas krabbeforslag

Kongekrabben truet med å splitte årsmøtet i Finnmark Høyre. Kompromisset: Hele Finnmark må forvaltes under ett, og det må fortsatt være nok å fiske hvitfisk for 100.000 kroner for å få krabbekvote.

Knut Arnestad og Lise Svenning, Finnmark Høyre

KOMPROMISS: Knut Arnestad fra Måsøy og Lise Svenning fra Vadsø sto på hver sin side av Finnmark Høyres krabbestrid. Her jobber de for et forslag begge kunne stemme for.

Foto: Knut-Sverre Horn

Det betyr at stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen ikke fikk gehør for forslaget om å øke omsetningskravet. Han har ikke tallfestet noen grense, men regjeringa har foreslått at krabbene skal forbeholdes dem som selger torsk og annen hvitfisk for minst 500.000 kroner i året.

Vedtaket betyr også at Finnmark Høyre sier nei til å slippe fiskerne fra vestfylket inn i et kvoteregulert område øst for Nordkapp, slik Fiskeridepartementet foreslo – som Bakke-Jensen støttet.

Splittet

Det var Vadsø Høyre som tok opp saken på fylkeslagets årsmøtet, men forslaget deres favoriserte fiskerne i østfylket altfor sterkt til at årsmøtet kunne godta det. Årsmøtet brukte en time uten å bli enige, men de fikk samlet seg om formuleringer som var spiselige for et flertall.

– Dette er en ømtålig sak. Det ser dessverre ut for at det er blitt en øst-vest-konflikt, sa Knut Arnestad fra Måsøy. Han viste til at 12–13 fiskere har registrert flytting fra Måsøy til østfylket for å få krabbekvote.

Krabbefisket skulle opprinnelig forbeholdes dem som fikk torskefisket ødelagt av invasjonen fra Russland.

– Måsøy ligger på grensa til kvoteområdet. Vi er ikke så mye plaget av krabben, men av krabbefisket. Store båter som kaster flere hundre teiner i havet og opptar fiskeplasser. I enkelte perioder er det umulig å fiske med liner eller garn fordi det står så mye teiner i havet. Så vi er også plaget, sa Arnestad.

Pensjonistfiske

Både Arnestad, Gro Marie J. Nilsen fra Hasvik og Oddvar Pedersen fra Tana tok til orde for å forbeholde krabben for en helårsaktiv flåte.

– Det var pensjonister som kom inn i fjor. Er det rett at de kan fiske krabbe for flere hundre tusen bare de tar hvitfisk for 100.000? Det er galskap. Det er yrkesfiskerne som skal ha dette, sa Oddvar Pedersen.

Frank Bakke-Jensen og Stein Kollstrøm, Båtsfjord Høyre

Frank Bakke-Jensen fikk ikke fylkeslagets flertall med på å stramme inn kravet til deltakelse i det lukrative krabbefisket. Her diskuterer han saken med Stein Kollstrøm.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Frank Bakke-Jensen forsvarte et høyere omsetningskrav slik:

Vi skal ha en fiskeflåte som fisker krabbe, men også hvitfisk, slik at vi kan holde hender i gang på land. Derfor er det viktig at omsetningskravet økes. Vi er tjent med å ha en flåte som fisker hvitfisk hele året. Da har vi ikke råd til å ha små båter som bare deltar i kongekrabbefisket, sa Bakke-Jensen.

Lav inntekt, stort krabbeområde

Årsmøtet holdt likevel fast ved inntektsgrensa, begrunnet med at den bidrar til rekruttering, og at en økning kunne ramme dem med små båter.

Derimot fulgte årsmøtet Bakke-Jensens oppfordring om å holde fast ved det de vedtok i fjor: At grensa for både forvaltning og kvalifisering ble flyttet vestover, slik at hele Finnmark blir del av det regulerte krabbefisket.