Åpner kongekrabbefisket for hele fylket

Siden 2003 har de lukrative kvotene på kongekrabbe blitt forbeholdt fiskere som bor øst for Nordkapp.

Ronny Berg

Statsekretær i Fiskeridepartementet, Ronny Berg (Frp) lanserte forslaget om å åpne kongekrabbefiske for folk i Vest-Finnmark under fiskerikonferansen i Havøysund i Finnmark i dag. Til høyre i bildet er Elisabeth Sørdal fra fiskeridepartementet.

Foto: Rune Berg

– Nå er det slik at vi ønsker å åpne for at også alle båter i Vest-Finnmark skal få delta i det kvoteregulerte krabbesystemet i Øst-Finnmark, sier statsekretær i Fiskeridepartementet, Ronny Berg (Frp).

Han slapp nyheten på fiskerikonferansen i Havøysund i dag.

En krabbekvote er verd cirka 200.000 kroner og har vært forbeholdt fiskere i Øst-Finnmark – hvor det faktisk er lov å fiske kongekrabbe.

Endring av antall fiskebåter vest og øst for Nordkapp

Grensen for det kommersielle fisket går ved Nordkapp. Øst for grensen har det vært markant økning av fiskere og båter, mens vest for streken har det vært nedgang.

Foto: NRK

Man har tidligere sett en ganske stor vekst i fiskere i Øst-Finnmark og en nedgang i Vest-Finnmark. Årsaken er at de som bor i øst får automatisk krabbekvote og at torskefisket der har vært godt.

Flere har også vært mistenkt for å latet som de flyttet til Øst-Finnmark for å kunne delta i dette fisket.

– Man ser at det har vært folk som flytter til nabokommunen for å komme inn i dette systemet ene og alene for å delta i krabbefisket. I tillegg har det vært nedgang i antall fiskere, sier Berg.

Usikker på forslaget

– Han utfordrer hele tenkingen bak det regimet vi har i dag.

Det sier leder for Norges kystfiskarlag Arne Pedersen om forslaget som Berg har lagt fram i dag. Pedersen mener dagens system er til for å balansere krabbebestanden.

Han sier et viktig moment nå vil være hvor man setter grensen.

– Hva er begrunnelsen for å ikke slippe til Nordland og Troms? Det har jo flyttet fiskere fra Lofoten og andre steder i landet. Det gjelder ikke bare fiskere fra Måsøy, sier Pedersen.

Må behandles på Stortinget

Forslaget fra statsråden må først behandles i Stortinget, og Berg sier at Høyre og FrP først må be Regjeringen åpne for dette i januar 2017.

– Det tror jeg kommer gjennom Stortinget med et stort flertall, men jeg er usikker på hva Arbeiderpartiet kommer til å gjøre, sier han.

Kongekrabbefiske

Kongekrabbefisk er blitt mer lukrativt de siste årene.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Forberedt på kritikk

Man kan altså fortsatt kun fiske krabbe i Øst-Finnmark men det vil nå jobbes politisk for at fisket skal åpnes for alle fartøy i Finnmark.

Ronny Berg sier han er forberedt på kritikk.

– Når man slipper inn flere, så blir det også mindre på hver. Samtidig økte vi kvota fra 1300 tonn til 2000 tonn i år, sier han.

Arne Pedersen mener Berg burde tenkt annerledes når han nå ønsker å gjøre endringer.

– Han burde heller sett på en utvidelse av hele det kommersielle området slik at det blir et større havområde man fisker på og at man bygger opp en krabbebestand. Nå skaper han større problemer enn han løser

Hvorfor det?

– Så stramme kvoter som det er på krabben nå, gjør sitt til at det blir veldig mange flere i det kvoteregulerte fisket. Inntekten blir da mindre når prisen en dag faller, sier Pedersen.