Her er Anundsens krav om å sende ut asylsøkerne om igjen og igjen

Justisministeren overstyrte politiet og ga ordre om at de skulle sende de samme asylsøkere tilbake til Russland opptil flere ganger, hvis de ikke ble sluppet inn på første forsøk.

Instruks fra JD til Politidirektoratet 28. november 2016

Instruksen fra Justisdepartementet ble sendt Politidirektoratet 28. november 2016. Anders Anundsen avviser kritikken og viser til at asylstrømmen faktisk stanset på grunn av Norges handlemåte.

Det viser pålegget som ble sendt fra departementet til politiet 28. november, og som NRK har fått innsyn i.

I brevet fra departementet står at asylsøkere som blir avvist når de sendes tilbake til Rusland, skal forsøkes returnert på nytt – om nødvendig gjentatte ganger.

Russland ble provosert av praksisen, og norsk politi ba om å få slippe. Ifølge den foreløpige evalueringen til Politidirektoratet ba de om at ytterligere forsøk på retur av personer med engangsvisum til Russland ble stanset for å unngå økt arbeidspress og irritasjon på russisk side.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Justisminister Anders Anundsen sier dialogen med Russland var god, mens den russiske ambassaden sier Norge handlet provoserende.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Men i dag forsvarer Anders Anundsen den harde linjen i et intervju med NRK.

– Vi løste problemet. Gjennom dialogen vi hadde med russiske myndigheter ble det full stopp i alle asylankomster over Storskog. Det er et resultat av vår handlemåte, sier justisministeren.

Kritisk opposisjon

Leder av forsvars- og justiskomiteen, Anniken Huitfeldt, mener det er flere viktige spørsmål som må stilles både Justisdepartementet og Utenriksdepartementet:

– Forholdet til Russland er sensitivt, og da må Justisdepartementet og Utenriksdepartementet være godt koordinert.

Senterpartiets Liv Signe Navarsete krever svar på hvorfor ministeren ønsket å utfordre russiske myndigheter:

– Jeg tror alle i Norge innser at vi har en stor, sterk nabo i øst. Det å utfordre den naboen tjener vel til lite og ingen ting, sier Navarsete.

Navarsete mener Frp bevisst la opp til høyt konfliktnivå.

– Det blir spekulasjoner, selvsagt, men når vi kjenner Fremskrittspartiets politikk, kan en jo tenke seg at ønsket om å skape mest mulig bråk og uro gikk foran det å etterkomme de inngåtte avtalene.

Grundig vurdert

Justisminister Anders Anundsen sier til NRK at det lå grundige faglige vurderinger bak instruksen, og mange avdelinger i departementet og politiet deltok.

– Vi har hatt brede diskusjoner med andre enn dem som var til stede på Storskog, før beslutninger av denne typen ble tatt. Så skjønner jeg at perspektivet fra dem som jobber på Storskog og er nærmest dette er litt annerledes enn det perspektivet som ligger sentralt.

Pressekontakten ved den russiske ambassaden skrev i går til NRK at gjentatte tilbakesendingene var en «absolutt uakseptabel og provoserende praksis». Anundsen sier det slik:

– Vi hadde en veldig god dialog med Russland på alle nivåer.

– Nødt til å teste Russland

Og senere i intervjuet:

– At Russland mener noe annet enn Norge, betyr jo ikke at vi skal føye oss etter det Russland mener. Vi er nødt til å teste ut om vi faktisk får gjennomslag for vårt syn, og det gjorde vi da.

– Navarsete antyder at dere hadde en partipolitisk agenda?

– Det er opposisjonens jobb å lage så mye politisk spill de kan ut av alle typer saker. Men vi skal ikke glemme at resultatet var en stans av asyltilstrømming over grensa. Jeg synes kritikken blir malplassert.