NRK Meny
Normal

Gjør seg klar til å ta imot samisk kulturarv

Til tross for økonomiske utfordringer gjør Varanger Samiske Museum seg klar til å ta imot samisk kulturarv fra Norsk Folkemuseum.

Varanger Samiske Museum

Leder på Varanger Samiske Museum, Mia Krogh og Johnny- Leo Jernsletten, direktør for Tana og Varanger museumssiida vil nå stå klare for å ta imot den samiske kulturarven.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Norsk Folkemuseum ønsker å levere tilbake historiske gjenstander til de samiske museene i nord, men mangel på penger har foreløpig satt en stopper for prosjektet.

Foreløpig er det dermed bare bildene av disse gjenstandene publikum får se.

– Bildene som vi har hengt opp på veggen her, viser gjenstander som opprinnelig kommer fra Nesseby. Dette er gjenstander som kanskje skal tilbake til Varanger Samiske Museum på sikt, sier leder på Varanger Samiske Museum, Mia Krogh.

Bildene viser blant annet klesdrakter, plaggdeler, luer og gjenstander av skinn.

Mangler plass til gjenstandene

Samlingen på rundt 750 gjenstander eies foreløpig av Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

De har tatt initiativ til et tilbakeførings-prosjekt kalt Bååstede, som betyr «tilbake» på sørsamisk.

Ønsket er at prosjektet skal gi det samiske folket råderetten over egen kulturarv.

Samiske gjenstander i Norsk folkemuseum

Noen av de mange samiske gjenstandene i Norsk folkemuseum.

Foto: Åse Pulk/NRK

Flere gjenstander skal tilbakeføres til blant annet Tana og Varanger Museumssiida, men det kan føre til en rekke utfordringer.

– Vi har relativt gode forhold for å ta imot gjenstander med tanke på klimaforholdene i bygget og at vi har gjenstandsmagasin, men det er litt trangt der, så vår utfordring vil være å få plass til å ta de imot, sier Krogh.

I tillegg trenger museet gjenstandskonsvervatorer som kan behandle gjenstandene om det trengs.

– Men vi ser ikke dette som et veldig stort problem, for disse gjenstandene er godt ivaretatt av folkemuseet.

Mangler 40 millioner kroner

Forholdene på de samiske museene varierer mye.

– Ingen av våre museer er i nærheten av de bevaringsforholdene som er på Norsk

Gamle samisk kulturgjenstander, luer og hornlue, i Norsk folkemuseum

Gamle samisk kulturgjenstander, luer og hornlue, som nå oppbevares i Norsk folkemuseum.

Foto: Åse Pulk/NRK

Folkemuseum, så det er en del utfordringer økonomisk her, sier Johnny- Leo Jernsletten, direktør for Tana og Varanger museumssiida.

Dersom alle museene i Bååstede-prosjektet skal få mulighet til å ta imot gjenstandene som tilhører sitt område, trengs det om lag 40 millioner kroner.

– Det er den saken som har vært fast på sakskartet de siste årene og vi tar den opp ved enhver anledning, for vi synes det er viktig at den samiske kulturarven blir ført tilbake til de samiske museene og det samiske samfunnet, sier rådgiver ved Sametinget, Sissel Ann Mikkelsen.

Sametinget bevilger selv penger til prosjektet, men foreløpig har de ikke fått de sentrale myndighetene med på laget. Dermed kan det ta tid før de samiske museene kan ta vare på egen kulturarv.